Seminariet vänder sig till alla som har ansvar för eller hanterar personuppgiftsfrågor inom organisationen såsom personal- och HR-chefer, personuppgiftsombud m.fl. Under kursdagen behandlas:

Personuppgiftslagen och arbetsgivaren – särskilt om övervakning och kontrollåtgärder
Det blir alltmer vanligt att arbetsgivare övervakar sina anställda och inför kontrollåtgärder såsom övervakning av IT-system och inpasseringskontroller på arbetsplatsen. Ofta innebär detta att de anställdas personuppgifter behandlas vilket ställer krav på att arbetsgivaren följer reglerna i personuppgiftslagen. Frågor som berörs är bland annat:

 • allmänt om personuppgiftslagen – vilka regler gäller?;
 • GPS-positionering;
 • övervakning av e-post;
 • bakgrundskontroller vid rekrytering;
 • kameraövervakning.


Förslaget till ny dataskyddsförordning
Den 25 januari 2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny dataskyddsförordning. Syftet är att införa ett nytt harmoniserat ramverk för dataskydd inom EU som ska ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och därmed personuppgiftslagen. En slutlig version av förslag förhandlas för närvarande mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd. Förslaget innehåller bland annat ytterligare skyldigheter och striktare sanktioner för personuppgiftsansvariga. Vad innebär förslaget för dig? Frågor som berörs är bland annat:

 • en genomgång av förslaget till dataskyddsförordning;
 • ett praktiskt perspektiv på förslaget till dataskyddsförordning; hantering av nya krav.

 

Strukturera företagets arbete med personuppgiftsbehandling
Bristfällig hantering av företagets behandling av kunders, leverantörers och anställdas personuppgifter kan få såväl rättsliga som PR-mässiga konsekvenser. Vad bör man tänka på vid strukturering av företagets arbete med hantering av personuppgifter och vilken roll har personuppgiftsombudet?

 • Frågor som berörs är bland annat:
  innebörden av ett internt program för hantering av personuppgifter;
 • privacy by design;
 • strategier för att hantera företagets behandling av personuppgifter;
 • personuppgiftsombudsrollen;
 • genomförandet av revisioner för granskning av företagets hantering av personuppgifter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Personuppgiftslagen och arbetsgivaren

 • 10.15-11.15

  Personuppgiftslagen och arbetsgivaren forts.

 • 11.15-12.00

  Förslaget till ny Dataskyddsförordning

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00-14.30

  Förslaget till ny Dataskyddsförordning, forts.

 • 14.45-16.00

  Strukturerat arbete med företagets personuppgiftsfrågor

 • 16.00

  Kursen avslutas.