Plan- och bygglagen är en lagstiftning där ett stort antal ändringar skett under senare år. Här ger vi dig praktiska exempel på tillämpning av de aktuella reglerna.

Plan- och bygglagen (PBL) berör många aktörer och kopplingarna till miljölagstiftningen är en utmaning för alla som ska tillämpa lagstiftningen. I den här kursen varvas teori  med praktiska exempel som ger dig en djupare förståelse för hur reglerna tillämpas i praktiken och hur de samspelar med annan lagstiftning.

Inledningsvis går vi igenom vissa av de grundläggande reglerna i PBL och de senaste lagändringarna som har trätt i kraft. Mot bakgrund av detta diskuterar vi sedan aktuella frågor, problemområden och kopplingen till annan lagstiftning med hjälp av praktiska exempel från verkligheten. Vi tar upp infrastrukturprojekt och projekt inom tätbebyggt område, exempelvis förtätning av stad inom äldre industri- eller hamnområde där miljöbalken är aktuell.

Under kursen tar vi bland annat upp följande:

 • Lagändringar i PBL
 • Praktiska exempel – tillämpning av PBL i praktiken
 • Innebörden av de nya reglerna om exploateringsavtal och kopplingen till genomförandefrågor
 • Frågor om skyddande områden och planering

Målgrupp

Du som hanterar eller berörs av PBL i ditt arbete har nytta av denna kurs – arkitekter, byggbolag, fastighetsbolag, konsulter och offentlig sektor inom exempelvis samhällsbyggnad.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV