Kursen ger dig kunskap om de senaste förändringarna i Plan- och bygglagen och angränsande lagar. Passar alla som i sitt arbete berörs av eller handlägger ärenden enligt denna lagstiftning.

De ändringar som är aktuella inom plan- och bygglagstiftningen återfinns i ett stort antal författningar, vi gör en genomgång av dessa. Du hittar propositionerna nedan. Du får även en genomgång av ett antal praktiska rättsfall och vi diskuterar vilka av fallen som fortfarande har relevans efter de ändringar som har genomförts under senare år.

Under dagen tar vi upp planprocessen och bygglovsfria åtgärder, bostadsförsörjningen och slopad byggfelsförsäkring. Vi tittar även på bullersamordning enligt PBL och Miljöbalken. Lagreglering av exploateringsavtal och markanvisningsavtal samt slopande av exploatörsbestämmelser tas också upp. Dagen bygger till stor del på praktiska exempel som ges av föreläsarna, men även på exempel som kursdeltagarna själva har skickat in i förväg.

Under kursen får du kunskap om:

 • Planprocesser och bygglovsfria åtgärder
 • Anmälningsplikt och tolkning av liten avvikelse
 • Bullersamordning enligt PBL/MB
 • Lagreglering av exploateringsavtal och markanvisningsavtal
 • Nya utredningar och pågående lagstiftningsarbete

(De aktuella propositionerna är: propositionerna 2012/13:178, 2013/14:59, 2013/14:125, 2013/14:126, 2013/14:127, 2013/14:128, 2013/14:186 och 2013/14:214.)

 

Sänd in en egen fråga i förväg!
Som kursdeltagare uppmanas du att i förväg skicka in intressanta frågeställningar utifrån praktisk tillämpning och egen erfarenhet. Föreläsarna väljer ut och går igenom de frågor som är av allmänt intresse för gruppen.


 

målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete berörs av eller handlägger ärenden enligt Plan- och bygglagstiftningen – fastighetsansvariga, arkitekter, konsulter, entreprenörer, advokater och jurister med denna inriktning samt övriga som har behov av att inom fastighetssektorn hålla sig uppdaterade vad gäller rättsutvecklingen inom plan- och bygglagstiftningen.


 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.20

  Pass I
  En enklare planprocess och fler bygglovsfria åtgärder.

 • 10.40-12.00

  Pass II
  Bostadsförsörjningen, slopad byggfelsförsäkring, bullersamordning PBL/MB, överklagande och instansordning.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.00

  Pass III
  Blir det enklare med bygglovsfrihet? Anmälningsplikt. Tolkning av liten avvikelse.

 • 14.15-15.15

  Pass IV
  Lagreglering av exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Slopande av exploatörsbestämmelser.

 • 15.15-16.00

  Nya utredningar och pågående lagstiftningsarbete. Summering och avslutande. Frågeställningar.