Välkommen till kursen som ger dig en gedigen genomgång av praktisk entreprenadjuridik. Kursen leds av Johan Edward och Jan Andersson, specialiserade inom entreprenadrätt.

Kursdagen är exempelorienterad och utgår ifrån praktiska fall du som kursdeltagare kan stöta på i din vardag. Under kursen sker en genomgång av entreprenadrätten med utgångspunkt från standardavtalen AB 04 (för utförandeentreprenader) och ABT 06 (för totalentreprenader).

Föreläsarna kommer att fokusera på en rad olika frågor, och som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Hur bestäms omfattningen av entreprenörens åtagande?
• Hur förhåller sig olika handlingar i ett entreprenadavtal till varandra?
• Vad är skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad?
• När ansvarar entreprenören för funktion?
• Vad innebär de senaste årens entreprenadrättspraxis från Högsta domstolen för beställare respektive entreprenörer?
• Hur utformar beställaren ett entreprenadavtal på bästa sätt och vilka fallgropar bör entreprenören vara uppmärksam på?
• Vilka formaliaregler gäller för entreprenörens olika krav på ersättning?
• Vad är ÄTA-arbeten och hur ska de prissättas?
• Vilka frister och tider gäller för olika krav?
• Vad händer vid en avbeställning av ett entreprenadarbete?
• Vad händer om entreprenadavtalet hävs?
• Vad händer om entreprenaden inte blir färdig i rätt tid?
• När har entreprenören rätt att avbryta sitt arbete?


 Målgrupp

Advokater och jurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15- 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Kursen var riktigt bra. Väldigt givande och på en hög nivå. Föreläsarna kompletterade varandra bra.

Sophia Lindstedt, Juridikchef

Allt om Juridik