Praktisk förhörsteknik handlar om att hålla utredande samtal och att inhämta eller ifrågasätta information. I grund och botten är det en typ av förhör. Tekniken för denna typ av samtal har en stark koppling till den moderna förhörstekniken, där empati och kommunikation och är centrala inslag.

Vår nya kurs är speciellt utvecklad för dig som är verksam inom HR- och personalområdet. Till grund för innehållet ligger den moderna förhörsteknik som även används i brottsmål och där kommunikation och empati betonas. Christian Diesen, en av våra mest uppskattade föreläsare, presenterar metoder för att genomföra förhör och utredande intervjuer på ett framgångsrikt sätt. Tekniken är väl beprövad och tar fasta på moderna rön. Grunden är en mjuk inställning till den som ska lämna information, för att understödja rätt klimat och uppmuntra till ett berättande. Metoden används både för att inhämta information och för att kontrollera eller ifrågasätta uppgifter och utsagor.

För att förankra metoden i praktiken och ge en bild av tillvägagångssättet, varvas teoriavsnitt med iscensatta situationer där en erkänd skådespelare medverkar.

Kursen ger dig konkret kunskap om hur du ska gå tillväga för att erhålla information i olika situationer. Under dagen får du en teoretisk grund, kunskap om psykologin i sammanhanget, rekommendationer om förhörsteknik och praktiska råd kring hur du ska tackla problem. Du får även en allmän beskrivning av svårigheter och myter, plus ökad kunskap om felkällor och problem, när det gäller att vaska fram och tolka information.


målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är HR-chef, personalchef, arbetsgivare och personalansvarig eller som i annan roll har nytta av modern praktisk förhörsteknik vid utredningssamtal och eller utredande intervjuer.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 9.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas