Ombudets agerande inför och under en tvist kan ofta vara avgörande för utgången. Praktiskt processande för framgång tillhandahåller råd och metoder för att öka dina chanser till framgångsrik tvistlösning.

Kursen berör ett antal centrala frågor: Vilken är den bästa tvistlösningen för ett kommersiellt avtal? Hur kan risker och sannolika utfall bedömas och presenteras för huvudmannen? Strategier, positionering och förberedelser inför tvist. Hur försäkrar sig ombudet om huvudmannens förtroende? Hur bör skriftväxling och muntlig förberedelse genomföras för att vara effektiv och öka chanserna till måluppfyllelse? Vad kan ombudet göra för att övertyga domstolen vid huvudförhandling? Hur genomförs effektiva förhör? Vad utmärker en bra plädering? Vilka avtal kan ingås kring rättegångskostnader och vilka argument kan brukas gentemot domstolen?

Du får bland annat veta mer om:

 • Lämpliga tvistlösningsformer i kommersiella avtal
 • Utvärdering av tvister
 • Positionering, strategi och praktiskt förberedelsearbete inför en tvist
 • Effektiv skriftväxling m.m. inför domstol och skiljenämnd
 • Förberedelsearbete för framgång vid huvudförhandling
 • Praktiska råd kring sakframställning, förhör och plädering
 • Avtal om arvodering och argument kring rättegångskostnader

Sagt om kursen Praktisk processande i praktiken:

 • Stort tack för en mycket bra dag om processande i PRAKTIKEN.
 • Mycket bra kombination av kunskap, underhållning och annat!
 • Bra och jätteintressant kurs!

När kursen gick 2016 fick föreläsare Robin Oldenstam hela 6,80 av 7 möjliga i betyg av deltagarna, som genomgående var mycket nöjda med kursen.


 Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till advokater som agerar ombud i civilrättsliga mål inför domstol/skiljenämnd, men också till bolagsjurister och andra som ger råd kring tvistlösning.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Vilken är den bästa tvistlösningen för ett kommersiellt avtal?

 • 10.15 - 11.45

  - Strategier, positionering och förberedelser inför tvist
  - Utvärdering av tvister och avtal kring arvodering mm
  - Skriftväxling och muntlig förberedelse inför domstol/skiljenämnd

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  - Förberedelser inför huvudförhandling
  - Genomförande av huvudförhandling

 • 14.30 - 16.00

  - Forts. genomförande av huvudförhandling
  - Rättegångskostnader

Citat

Bästa och mest inspirerande kursen hittills. Praktiskt tillämpbar.

Katrin Berglund

Advokatfirman Lindahl