Upphandlingsområdet är i ständig förändring. Advokaten Martin Bogg sammanfattar och analyserar de viktigaste upphandlingsdomarna från 2020 och våren 2021.

Under denna fullmatade e-kurs får du på 90 minuter med dig det viktigaste från upphandlingsområdet. Martin Bogg från Advokatfirman Delphi kommer att behandla den senaste tidens mest betydelsefulla avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, EU-domstolen och kammarrätterna sammanfattad och analyserad inom upphandlingsområdet.

Martin Bogg är särskilt inriktad mot offentlig upphandling och har erfarenhet som ombud för både myndigheter och leverantörer i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling.

Målgrupp:

Alla jurister, upphandlare och bid managers inom organisationer, förvaltning och bolag som kommer i beröring med upphandlingslagarna.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 15 mars 2021 och pågår i 90 minuter.