Välkommen till en helt ny kurs där du får verktyg och kunskap för att känna dig säkrare på hur du kan bygga och framföra presentationer. Med Jenny Rosqvist som föreläsare.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi eller juridik som på ett eller annat sätt håller eller ska hålla muntliga presentationer för personer som kanske inte är ekonomer eller jurister själva. Kursen ger dig praktiska och erkända retoriska metoder att använda när du i din yrkesroll håller i möten med klienter, föredrag, extern och interna presentationer eller rättegångar.

Fokus under dagen ligger på hur du kan förbereda och genomföra föreläsningar, presentationer och andra typer av dragningar. Vi kommer att gå igenom enkla modeller och checklistor för hur du kan göra just din kommunikation tydlig och enkel, även för dem som inte är insatta. Det kan handla om att hitta enkla liknelser och jämförelser, få fram rätt argument, se till att strukturen är enkel att följa, att arbeta med visuella modeller eller fundera på vilket språkbruk som passar bäst.

Målet är att ge dig en metod att arbeta efter både under dina förberedelser men också när du står på scen. Vi kommer även ge dig insikt i vad ”goda talare” gör och hur du kan ta efter deras tekniker så att du kan känna dig säkrare och få fram ditt budskap och får gehör för dina idéer och förslag när du talar inför en ledningsgrupp, medarbetare och/eller externa kunder.

Kursen går igenom bitar i förberedelsefasen som lägger grunden för en framgångsrik presentation. Exempelvis hur en ”bra” inledning ser ut, hur en tydlig och effektiv slide (ex. Power Point) kan se ut och hur man kan strukturera en presentation. Därtill fokuserar kursen på vad man bör tänka på när man framför en presentation, från kroppsspråk, röst- och nervositetshantering till rörelser och positionering i rummet och att hålla lyssnarna vakna och få dem att minnas det talaren önskar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Viktiga bitar i förberedelsefasen
 • Hur du skapar vinnande presentationer
 • Vad minns lyssnarna och hur kan du hålla dem uppmärksamma?
 • Kroppsspråk och röst
 • Hålla effektiva möten med hjälp av de klassiska retoriska grunderna
 • Presentera så att alla förstår
 • Att hantera nervositet
 • Lära dig att förmedla betydelsen av siffror genom förenkling
 • Att skapa och presentera slides (ex. PowerPoint) som förenklar ditt budskap
 • Att få ett ”torrt” innehåll att bli levande

Målgrupp:

Ekonomer, jurister, advokater, rådgivare och personer med befattningar där man presenterar budget, rapporter, analyser eller dragningar för ledningen och/eller klienter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad övertygar lyssnare generellt?
  Att tänka på i förberedelsefasen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Att inleda och avsluta med säkerhet och kontroll
  Vad minns dina lyssnare och hur kan du hålla dem uppmärksamma?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Att få fram ett komplext/komplicerat (ex. siffror) innehåll till mindre intresserade lyssnare
  Att arbeta visuellt genom exempelvis liknelser, jämförelser och exempel för att förtydliga och förenkla det komplicerade, torra eller tunga
  Hur ser en ”bra” slide (ex. PowerPoint) ut och hur kan du hantera den när du presenterar?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kroppsspråk och röst – vad behöver du tänka på?
  Hur kan du hantera ev. nervositet?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.