Arbetsrätten innehåller ett stort antal specialregler avseende preskription. Reglerna är komplexa och knyter bland annat an till den kollektiva arbetsrätten, kollektivavtalsreglering och skyldigheten att genomföra fackliga förhandlingar. Ett annat särdrag för arbetsrättens preskriptionsregler är att de i flera fall innehåller mycket korta tidsfrister.

Livesändning – kurstillfället den 27 augusti kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursen innehåller en genomgång av arbetsrättens preskriptionsregler och hur de förhåller sig till de allmänna preskriptionsreglerna. Under kursen behandlar vi också hur arbetsgivare och arbetstagare ska agera för att undvika preskription och vanliga fallgropar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad är preskription och hur ser den allmänna preskriptionslagen ut?
 • Hur ser preskriptionsreglerna ut inom de arbetsrättsliga speciallagarna?
 • Hur fungerar kollektivavtalens regler om preskription och hur förhåller sig reglerna till den lagstadgade preskriptionen?
 • Hur ser en giltig preskriptionsinvändning ut inom arbetsrätten?
 • När preskriberas ett krav på semesterförmåner?
 • När måste jag förhandla med facket innan jag väcker talan?
 • Preskriberas pensionskrav?
 • När måste en arbetsgivare väcka talan om ett krav för brott mot företagshemlighetslagen?
 • Vilka vanliga fallgropar finns avseende preskription inom arbetsrätten?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater, jurister, bolags-, kommun- och förbundsjurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursen varvar föreläsningar med case-övningar i grupp, som är baserade på praktiska exempel och särskilt svåra situationer.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10-15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.