Välkommen till kursen som fokuserar på Private Equity (PE) och betydelsen av den legala processen. Föreläsare är advokat Claes Kjellberg och advokat Shoan Panahi, båda med omfattande erfarenhet inom området.

Kursen syftar till att ge deltagare fördjupad insyn i M&A-processen utifrån ett PE-perspektiv och dess karaktäristika. Den legala processen, transaktionsdokument och transaktionstrukturering kommer att gås igenom utifrån ett legalt och kommersiellt perspektiv, liksom bakomliggande drivkrafter och fondstrukturer. Aktuella trender och sådant som kan betraktas som marknadsstandard kommer också att beröras.

Kursdeltagaren kommer även få möjlighet till ett aktivt deltagande där specifika situationer framlyfts och diskuteras. Kursen kommer inte att beröra investeringar i ett tidigt skede såsom venture capitel, utan ha sin utgångspunkt i mid och large-cap segmenten.

Särskilt givande är kursen för dig som vill få en tydlig bild av den praktiska tillämpningen Private Equity. Kursen syftar till att ge en bättre förståelse för betydelsen av den legala processen och utformningen av de dokument som är kopplade därtill.

Som deltagare får du kunskap om:

• Fondstrukturer
• Riskkapital och underliggande drivkrafter
• Transaktionsprocessen och utmärkande drag för PE-transaktioner
• Grundläggande transaktionsdokument inom PE (NDA, Budbrev, LOI, ECL, SPA, SHA, incitamentsprogram (MPP) etc.)
• M&A-försäkring
• Strukturering


 Målgrupp

Jurister verksamma inom, eller som kommer i kontakt med, M&A och private equity

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  - Kort historisk tillbakablick för branschen och PE som tillgångsslag
  - Kort om fondstrukturer

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  - Riskkapital och underliggande drivkrafter
  - Karaktäristika för en PE-transaktion
  - Transaktionsprocessen och utmärkande drag för PE-transaktionen

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  - Transaktionsdokumenten

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  - Transaktionsdokumenten forts.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå