Som expert möter du kunder i olika situationer. Vissa är enkla att diagnosticera och din expertkunskap leder dig till lösningen. Men ibland är utmaningarna mer komplexa. Det finns ingen given lösning. Snabba slutsatser och åtgärder leder då ofta fel.

Initialt behövs istället hjälp att reda ut komplexiteten, sortera problemen och först därefter koppla in relevant expertis. Detta, att tillsammans med kunden (en individ eller en grupp) ställa diagnos (och ibland även hitta lösningen), är grunden i processrådgivning.

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för rollen som processrådgivare och hur du kombinerar den med din dagliga roll som expert.

Kursen är case-baserad (caset skickas ut innan kursstart), vilket innebär att aktivt deltagande förväntas av kursdeltagarna. Kortare föreläsningsinslag kommer att blandas med diskussioner, där deltagarna såväl i mindre grupper som tillsammans med kursledaren kommer att ”lösa” caset.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad utmärker processrådgivning?
 • I vilka situationer behövs processrådgivning?
 • Vilka utmaningar möter jag som processrådgivare – och hur kan jag hantera dem?
 • Vad skiljer processrådgivning från expertrådgivning?
 • Hur kan process- och expertrådgivning kombineras på ett fruktbart sätt?

Målgrupp:

Jurister (familjerätt), revisorer, företagsrådgivare på bank, företagsmäklare. Experter som i sin yrkesroll kommer i kontakt med kunder med komplexa, mångdimensionella utmaningar där en kombination av kompetenser ofta är nödvändig.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  • Varför processrådgivning?
  • I vilka situationer behövs processrådgivning?
  • Casediskussion (löpande under kursdagen).

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  • Vad kännetecknar processrådgivning?
  • Hur skiljer sig processrådgivning från expertrådgivning?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  • Vilka utmaningar möter jag som processrådgivare – och hur hanterar jag dem?
  • Hur kan process- och expertrådgivning kombineras på ett fruktbart sätt?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  • Reflektion/diskussion:
  -Hur integrerar jag processrådgivning i min egen praktik?
  -Vilka blir mina största utmaningar och hur möter jag dem?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.