Arbetstvister förekommer i både tingsrätt och Arbetsdomstolen. De materiella rättsreglerna är speciella och ger upphov till många anspråk som är specifika för rättsområdet. Föreläsare är docent Roberth Nordh, expert inom processrätt.

Trots den särprägel rättsområdet har finns få motsvarande processrättsliga specialregler för arbetstvister. De som finns gäller främst särskilda processförutsättningar. I allt väsentligt följer annars processen rättegångsbalkens regler. Kursen behandlar de särskilda regler som finns i arbetsmål samt betydelsen av den materiella rättens särprägel för tillämpningen av allmänna processuella regler och principer.

Under dagen får du bland annat kunskap om vad som gäller speciellt i arbetstvister rörande:

•  Särskilda processförutsättningar

•  Utformning av talan

•  Interimistiska beslut

•  Ändring av talan och domens rättskraft

•  Bevisprövning av ersättningsfrågor


MÅlgrupp:

Advokater och andra jurister som processar i arbetstvister.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om processen i arbetstvister
  Särskilda processförutsättningar

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Utformning av talan - yrkande och grunder
  Interimistiska åtgärder

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Ändring av talan och domens rättskraft

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Särskilda bevisfrågor i arbetstvister

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag