Välkommen till kurs med advokat Henrik Olsson Lilja och vice chefsåklagare Joakim Eriksson på Ekobrottsmyndigheten.  Kursen tar fokus på ekobrottsprocessen och belyser viktiga frågor under förundersökningen och i domstol.

Livesändning – kurstillfället den 28 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen behandlar centrala begrepp som bokföringsplikt, företagaransvar och huvudsakskriteriet. Under dagen diskuteras förundersökningsprocessen och vilka processuella regler som är viktiga att känna till. Kursledarna går även in på analys kring frågor om bokföringsbrottets och skattebrottets likheter och olikheter.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om frågorna:

 • -Vem ansvarar för bokföringsskyldigheten i ett bolag? Kan ansvar delegeras?
 •  Vilka principer finns för beräkning av huvudsakskriteriet?
 •  Vilken analys kan göras av förlopp, resultat och ekonomisk ställning?
 •  Hur skiljer sig ekobrott från sedvanliga brottmål?
 •  Vilka omständigheter påverkar påföljdsbestämningen när det gäller bokföringsbrott och skattebrott?

Målgrupp:

Advokater och jurister som arbetar med ekobrott.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.