Vi välkomnar dig till en helt ny kurs under ledning av Fredric Renström – Processen i ekonomisk familjerätt. BG Institute har ett långtgående samarbete med Fredric Renström som i vår regi genom åren utbildat hundratals jurister och advokater inom familjerätten.


Livesändning – kurstillfället den 13 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Tack vare Fredrics gedigna erfarenhet från att själv ha varit aktiv inom familjerätten under lång tid, i kombination med hans pedagogiska förmåga är hans kurser alltid både välbesökta och uppskattade.

I denna kurs kommer du att guidas igenom och få en djup inblick i processer som förs gällande ekonomisk familjerätt. Föreläsaren kommer att behandla en rad vanligt frågeställningar och situationer som är av största vikt att ha koll på för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med processer i ekonomisk familjerätt.

 • Vi diskuterar och svarar bland annat på följande frågeställningar:
 • Bodelningsförrättarens och boutredningsmannens befogenheter och behörighet
 • Vilka beslut kan meddelas av bodelningsförrättare respektive boutredningsman? Kan delbeslut meddelas?
 • Kan talan väckas vid domstol under pågående handläggning hos bodelningsförrättare/boutredningsman och vad händer då?
 • Exempel på särskilda frågeställningar bodelningsförrättare/domstolen
 • Exempel på särskilda frågeställningar boutredningsmansförvaltning/delägarförvaltning/domstolen
 • Hur förbereder man bodelningsbeslut och tvångsskiften?
 • Och när talan väl skall väckas;
 • Vilka tidsfrister gäller inom familjerätten?
 • Hur bör yrkanden, bestridanden och grunder anges i stämningsansökan respektive svaromål?
 • Hur bör ingångna avtal formuleras för stadsfästelse/fastställande i dom?
 • Fastställelsetalan/fullgörelsetalan?
 • Hur skall man som partsombud resonera angående bevisningen?

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister på advokatbyråer, samt jurister på andra byråer som arbetar med familjerätt, se vidare under kursbeskrivning.

Syfte/mål med utbildningen:

Kursen behandlar frågor handläggningen hos bodelningsförrättaren och hos boutredningsmannen med speciellt fokus på den förordnade förrättarens/utredningsmannens handläggning och beslutsmöjligheter.

Vidare om rättegången i tvistemål inom familjerättens område. Problemställningar inom bl.a. områdena klander av testamente, klander av bodelning/arvsskifte kommer att behandlas.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.