Vi välkomnar dig till en populär kurs under ledning av Fredric Renström – Processen i ekonomisk familjerätt. BG Institute har ett långtgående samarbete med Fredric Renström som i vår regi genom åren utbildat hundratals jurister och advokater inom familjerätten.

Tack vare Fredrics gedigna erfarenhet från att själv ha varit aktiv inom familjerätten under lång tid, i kombination med hans pedagogiska förmåga är hans kurser alltid både välbesökta och uppskattade.

I denna kurs kommer du att guidas igenom och få en djup inblick i processer som förs gällande ekonomisk familjerätt. Föreläsaren kommer att behandla en rad vanligt frågeställningar och situationer som är av största vikt att ha koll på för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med processer i ekonomisk familjerätt.

Vi diskuterar och svarar bland annat på följande frågeställningar:

 • Bodelningsförrättarens och boutredningsmannens befogenheter och behörighet
 • Vilka beslut kan meddelas av bodelningsförrättare respektive boutredningsman? Kan delbeslut meddelas?
 • Kan talan väckas vid domstol under pågående handläggning hos bodelningsförrättare/boutredningsman och vad händer då?
 • Exempel på särskilda frågeställningar bodelningsförrättare/domstolen
 • Exempel på särskilda frågeställningar boutredningsmansförvaltning/delägarförvaltning/domstolen
 • Hur förbereder man bodelningsbeslut och tvångsskiften?
 • Och när talan väl skall väckas;
 • Vilka tidsfrister gäller inom familjerätten?
 • Hur bör yrkanden, bestridanden och grunder anges i stämningsansökan respektive svaromål?
 • Hur bör ingångna avtal formuleras för stadsfästelse/fastställande i dom?
 • Fastställelsetalan/fullgörelsetalan?
 • Hur skall man som partsombud resonera angående bevisningen?

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister på advokatbyråer, samt jurister på andra byråer som arbetar med familjerätt, se vidare under kursbeskrivning.

Syfte med utbildningen

Kursen behandlar frågor handläggningen hos bodelningsförrättaren och hos boutredningsmannen med speciellt fokus på den förordnade förrättarens/utredningsmannens handläggning och beslutsmöjligheter.

Vidare om rättegången i tvistemål inom familjerättens område. Problemställningar inom bl.a. områdena klander av testamente, klander av bodelning/arvsskifte kommer att behandlas.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället 8 juni kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Fredric Renström
Advokat
Läs mer

KURSPROGRAM

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

DOKUMENT