Välkommen till en unik kurs om processen ur svarandens perspektiv. Kursen behandlar dels de regler i rättegångsbalken som tar sikte på svarandens position och hur dessa kan/bör användas för att få genomslag för svarandens inställning, dels de strategiska överväganden som ombudet för svarandeparten bör göra för att svarandesidans perspektiv ska få bäst genomslag i processen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,05 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Det här är en kurs om processen helt ur svarandens perspektiv. När din part blir stämd uppkommer ett antal särskilda frågor. Vad riskerar svaranden med processen? Vad är målet med din processföring? Är det lämpligt att framställa genkäromål/kvittningsinvändningar? När ska det göras i så fall? Är motparten en processtorped eller finns det en risk för konkurs? Och vilka överväganden behöver i så fall göras, rent processrättsligt? Har din part någon bevisbörda? Och vilken strategi ska du som ombud välja utifrån allt detta?

Vi går igenom reglerna i rättegångsbalken och skiljeförfarandelagen som tar sikte på svarandens position och hur dessa kan användas för att få genomslag för svarandens intressen, med fokus på de strategiska överväganden som ett svarandeombud bör göra. Vi analyserar olika val av strategier beroende på vilken talan du har mot dig och vad du vill åstadkomma med processen – trots att du inte inlett den.

Som deltagare får du strategisk kunskap om

  • Vilka särskilda överväganden en svarandepart bör göra
  • Vad en svarandepart kan och bör göra om man misstänker att motparten är en så kallad processtorped, går i konkurs eller av andra anledningar är en oönskad motpart
  • Hur man som svarandepart bäst får gehör för sin huvudmans inställning Rättegångshinder, genkäromål/kvittningsinvändningar med mera

Målgrupp

Advokater och jurister, ombud, generellt alla som processar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Vad är utmärkande för svarandens situation i processen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Rättegångsbalkens regler för svaranden (rättegångshinder, genkäromål, säkerhet för utländsk kärandepart osv.)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Att processa mot en processtorped eller bolag i konkurs

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Hur ska svaranden agera i förhållande till domstolen för att bäst få gehör för sin inställning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 7 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Hanna Larsson
Advokat
Läs mer