Välkommen till en unik kurs om processen ur svarandens perspektiv. Kursen behandlar dels de regler i rättegångsbalken som tar sikte på svarandens position och hur dessa kan/bör användas för att få genomslag för svarandens inställning, dels de strategiska överväganden som ombudet för svarandeparten bör göra för att svarandesidans perspektiv ska få bäst genomslag i processen.

De flesta kurser utgår från kärandens perspektiv, men hälften av gångerna så företräder man den andra sidan. Den här kursen handlar uteslutande om processen från den synvinkeln.

Som deltagare får du strategisk kunskap om:

 • Vilka särskilda överväganden en svarandepart bör göra
 • Vad en svarandepart kan och bör göra om man misstänker att motparten är en så kallad processtorped, går i konkurs eller av andra anledningar är en oönskad motpart
 • Hur man som svarandepart bäst får gehör för sin huvudmans inställning Rättegångshinder, genkäromål/kvittningsinvändningar med mera

målgrupp

Advokater och jurister, ombud, generellt alla som processar.

Kursprogram

 • 08.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.00

  Pass I
  Vad är utmärkande för svarandens situation i processen

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Rättegångsbalkens regler för svaranden (rättegångshinder, genkäromål, säkerhet för utländsk kärandepart osv.)

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Att processa mot en processtorped eller bolag i konkurs

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Hur ska svaranden agera i förhållande till domstolen för att bäst få gehör för sin inställning

 • 16.00

  Kursen avslutas.