Som deltagare på denna kurs får du en djupare kunskap om de mest komplexa frågorna som uppkommer i svåra vårdnadstvister. Föreläsarna; en advokat, en domare och en familjerättssekreterare, syftar till att ge dig som kursdeltagare djupgående kunskap kring svåra frågor i komplicerade vårdnadsmål.

Hur förbereder sig domaren inför målen i huvudförhandling? Hur utreder man och medlar parterna emellan? Hur förbereder man sig som advokat och vad är det primära fokuset i denna typ av ärenden? Dessa frågor följs upp från tidigare kurs och mer djupgående analyseras under denna kurs. Frågorna diskuteras och analyseras med utgångspunkt i lagstiftning och praxis.

Denna kurs lyfter med andra ord de komplicerade frågorna som kan uppstå i vårdnadsmål och du som har erfarenhet av den typen av processföring har störst utbyte av kursdagen. Kursen är framtagen som en fortsättning och fördjupning av kursen Processföring och medling i vårdnadsmål.

Under dagen fokuserar föreläsarna på att ge dig fördjupad kunskap om:

• Ifrågasättande av utredning
• Medling i vårdnadsmål
• Metodik för samarbetssamtal
• Gången i verkställighetsprocessen
• Processtaktik och strategi i vårdnadsmål


Målgrupp

Advokater, domare, åklagare och övriga med erfarenhet av processen i mål om vårdnad. Tidigare kursdeltagare på Processföring och medling i vårdnadsmål som vill gå en fortsättningskurs och fördjupa sig i ämnet.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå