Som deltagare får du under kursens gång kunskap om de mest komplexa frågorna som uppkommer i svåra vårdnadstvister. Föreläsarna – en advokat, en domare och en familjerättssekreterare, beskriver och diskuterar hur gången i ett sådant mål kan gå till och vad som händer under respektive skede.

Detta gäller familjerättens agerande under samarbetssamtal, utredning och medling, advokatens överväganden och råd till sin klient samt domarens genomförande av förberedelsen i målet och huvudförhandling fram till domstolens dom. Skeendet illustreras genom ett antal steg som, medvetet omfattande, innehåller allt som kan hända i ett mål.

Kursen behandlar också, på liknande sätt, gången i verkställighetsprocessen även där utifrån ett fiktivt fall. Denna kurs lyfter med andra ord de komplicerade frågorna som kan uppstå i vårdnadsmål och du som har erfarenhet av den typen av processföring har störst utbyte av den här kursdagen.

Under dagen fokuserar föreläsarna på:

 • Ifrågasättande av utredning
 • Medling i vårdnadsmål
 • Metodik för samarbetssamtal
 • Gången i verkställighetsprocessen
 • Processtaktik och strategi i vårdnadsmål

Målgrupp

Advokater, domare, åklagare och övriga med erfarenhet av processen i mål om vårdnad.

 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB