Välkommen till kursen som behandlar centrala frågor om rättegången i tvistemål inom den ekonomiska familjerättens område.

Under kursdagen behandlar föreläsarna problemställningar inom bland andra områdena klander av testamente, klander av bodelning/arvsskifte och verkställighetsfrågor. Ingående går de igenom samspelet mellan huvudman och ombud, samt rättens processledning.

Denna kurs är unik i sin utformning, där de mycket uppskattade föreläsarna Fredric Renström och Mats Sjösten ger såväl ett ombuds- som domarperspektiv på centrala frågor och komplicerade problem som ofta uppstår i familjerättsprocessen. Kursen syftar till att ge dig praktiska råd och tips inom familjerättsprocessen, under dagen finns utrymme för frågor och diskussion.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Familjeprocessrättens särdrag
 • Hur bör yrkanden, bestridanden och grunder anges i stämningsansökan respektive svaromål?
 • Överväganden under processen
 • Domstolens roll – den aktiva (eller passiva) processledningen – under handläggningen
 • Ena parten medverkar inte – hur skall detta hanteras av motparten och av domstolen?
 • Hur skall man som partsombud resonera angående bevisningen?
 • Vad tänker domstolen om bevisningen?
 • Hur bör ingångna avtal formuleras för stadfästelse/fastställande i dom? Hur bör beslut och domslut utformas?
 • Överklagande

Målgrupp

Advokater, domare, åklagare och övriga jurister som vill lära sig processföring inom familjerätten


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Mycket nöjd med kursen, den motsvarade mina förväntningar

Kursdeltagare, 2015