Processrätten är domarens och de processande parternas samt deras ombuds arbetsverktyg, vilket inte är statiskt.

Genom lagstiftning och praxis sker ständiga förändringar, förtydliganden och klarlägganden av processuella principer och tillämpningar. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en överblick av senare tids utveckling inom processrätten. Nyheter inom lagstiftning och rättspraxis gås igenom, med inriktning på betydelsen för det praktiska rättslivet.

Sagt av deltagare på Processrättslig nyhetsdag 2013: ”Tack för denna kurs. Roberth Nordh är en fantastisk föreläsare som har lotsat oss igenom 2013 års intressanta rättsfall.”
Maria Hoppe, Sergel Kredittjänster AB

”BG Institute har ett stort kursutbud och välorganiserade kurser från beställning till kallelse och genomförande. Favoritföreläsare är Roberth Nordh, som har stort kunnande som är praktiskt omsättningsbart. Jag har gått ett 40-tal kurser hos BG Institute där Roberth Nordhs serie i tvistemålsprocess varit viktig för mig som processförare.”
Robert Sigvardsson, Advokatfirman Berggren & Stoltz KB

Vilka frågeställningar som närmare kommer att tas upp i kursen är till stor del beroende av vad som händer på rättsområdet under 2014. Dagen är inriktad på nyheter inom civilprocessen och du får bland annat veta mer om:

 • Ny processrättslig lagstiftning
 • Uppdatering av rättspraxis inom processrätten
 • Den praktiska betydelsen av förändringar och nyheter inom processrätten

 Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar inför domstol.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV