Denna kurs är en årligen återkommande temadag med syftet att ge dig kunskap om den senaste och kommande utvecklingen inom svensk processrätt – med inriktning på betydelsen för det praktiska rättslivet.

Årets agenda:

 • Forum
 • Intervention
 • Prövningstillstånd
 • Talerätt
 • Res judicata
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Extraordinära rättsmedel

Frågeställningarna är baserade på nyheter inom lagstiftning och praxis inom processrätten under 2015. Dagen är inriktad på nyheter inom civilprocessen och du får bland annat veta mer om:

 • Ny processrättslig lagstiftning
 • Uppdatering av rättspraxis inom processrätten
 • Den praktiska betydelsen av förändringar och nyheter inom processrätten

Genom lagstiftning och praxis sker ständiga förändringar, förtydliganden och klarlägganden av processuella principer och tillämpningar. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en överblick av senare tids utveckling inom processrätten.


MÅLGRUPP

Advokater och andra jurister som processar inför domstol.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag