Välkommen till BG Institutes årligen återkommande nyhetsdag med syftet att ge dig kunskap om den senaste utvecklingen inom processrätten – med inriktning på betydelsen för det praktiska rättslivet.

Föreläsare under dagen är advokaten Robin Oldenstam och lagmannen Magnus Widebeck.

Frågeställningarna under nyhetsdagen är baserade på nyheter inom lagstiftning, domstolspraxis och best practice bland ombud och skiljemän under året som gått. Det har under året kommit ett stort antal nya rättsfall som har stor betydelse på det processrättsliga området och bör vara av särskilt intresse för just ombud och skiljemän.

”Vill man säkerställa att man inte missat något viktigt avgörande eller någon konsekvens av ett viktigt avgörande, finns ett gott råd: gå kursen.” – Magnus Widebeck

Föreläsarna behandlar bland annat:
• Ny lagstiftning och rättspraxis av betydelse för det praktiska rättslivet
• Prop. 2017/18:257 om moderniseringen av lagen om skiljeförfarande
• Trender inom best practice. Hur gör ombuden? Hur gör skiljemännen?

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en överblick av senare tids utveckling inom processrätten, en överblick som är rykande färsk på kursdagen.

Målgrupp
Advokater och andra jurister som processar inför domstol och skiljenämnd

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas