Välkommen till BG Institutes årligen återkommande nyhetsdag med syftet att ge dig kunskap om den senaste och kommande utvecklingen inom svensk processrätt – med inriktning på betydelsen för det praktiska rättslivet. Föreläsare är Roberth Nordh, docent och expert inom processrätt.

Frågeställningarna under nyhetsdagen är baserade på nyheter inom lagstiftning och praxis inom processrätten under året som gått. Dagen är inriktad på nyheter inom civilprocessen och du får bland annat veta mer om:

• Ny processrättslig lagstiftning
• Uppdatering av rättspraxis inom processrätten
• Den praktiska betydelsen av förändringar och nyheter inom processrätten

Genom lagstiftning och praxis sker ständiga förändringar, förtydliganden och klarlägganden av processuella principer och tillämpningar. Syftet med denna kurs är att ge dig som deltagare en överblick av senare tids utveckling inom processrätten, vid tiden för själva kurstillfället.

Nyhetsdagen kommer bland annat att behandla följande frågor:

• Forum, domsrätt och andra rättegångshinder
• Ställföreträdarskap och ombud
• Fastställelsetalan
• Utländsk rätt
• Processens ram
• Bevisbörda och beviskrav
• Domens rättskraft
• Rättegångskostnader
• Prövningstillstånd i hovrätten
• Särskilda rättsmedel
• Skiljedomsrätt

Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med kollegor och experter.


Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar inför domstol

Kursprogram

 • 08.00 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag