Tvistemål i tingsrätt görs upp alltmer efter förlikningsförhandlingar parterna emellan. BG Institute har därför satt ihop denna interaktiva kurs som leds av en advokat och en domare med omfattande erfarenhet och kunskap rörande dessa frågor, allt för att få hela bilden av förfarandet.

Normalt förs förlikningsförhandlingar vid den muntliga förberedelsen i målet, men även på dagen för huvudförhandlingen är det allt vanligare att denna förhandling inleds då domstolen klargör att även förlikning i tvisten är möjligt. Dessutom förekommer ofta underhandskontakter mellan rätten och parterna/ombuden och dessa kontakter leder många gånger till att tvisten löses genom en förlikning parterna emellan.

Denna kurs syfte är att ta sikte på hur parter/ombud inom de givna ramarna kan lägga upp och utföra sin talan så att det på bästa sätt kan bedömas gagna det egna intresset. Den röda tråden under kursdagen är processtaktik i vid bemärkelse, dvs. vad bör och ska parten/ombudet redovisa under olika stadier i processen och på vilket sätt påverkas detta av domstolens handläggning

Du får som kursdeltagare under dagen:

 • Praktiska råd och tips om hur du lägger bud och agerar för att få bästa möjliga framgång/utfall i förlikningsförhandlingen.
 • Förhandlingsteknik och förhandlingstaktik såväl före som under huvudförhandling.
 • Utvalda processuella frågor som exempelvis; frågan om grunden för talan och bevisningen. Vad bör man som ombud tänka på? Hur påverkar de processuella reglerna i rättegångsbalken parternas/ombudens agerande vid dess utformning av talan samt när det gäller domstolen, hur den ska respektive bör agera genom formell och materiell processledning? Vilken skyldighet har domstolen att utreda yrkanden, grunder och bevisning? Och hur kan detta användas? Hur kan domstolen förfara för att tillgodose dessa krav och hur kan parten/ombudet i sin tur agera för att på bästa sätt tillgodose sin talan/sin klient?

Observera att deltagarna i seminariet är välkomna att i förväg anmäla aktuella diskussionsämnen och frågeställning till BG Institute.

Målgrupp:

Seminariet vänder sig till jurister – advokater och andra – som processar i allmän domstol samt till domare

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion och genomgår av gällande regler

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Fördjupning beträffande talans upplägg och processledning.
  Processlägesöversikt (PLÖ) och Processlägesanalys (PLA)

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Processtaktik

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Diskussioner

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Utmärkt nivå och innehåll

Medarbetare på Advokatfirman Berggren & Stoltz KB

Otroligt bra och kunniga föreläsare. Exempel från verkligheten som gjorde det teoretiska mer tydligt.

Kursdeltagare, Stockholm 2015-11-25