Kursdagen behandlar samtliga aspekter om hur du bedriver professionellt styrelsearbete. Som deltagare får du bland annat svar på frågor om ansvar, hur den operativa biten ska skötas i valberedningen och vilken kompetens som krävs – allt för att forma en styrelse som fungerar på bästa sätt.

Man kan knappt slå upp en tidning utan att på något sätt läsa om styrelser. Men i tidningarna speglas enbart vissa aspekter av styrelsearbete, ofta skandaler eller kvotering. Professionellt styrelsearbete är någonting mer och helt annat. Passar alla för styrelsearbete? Och varför är ett professionellt styrelsearbete viktigt?

Under kursens första del går vi igenom styrelsens övergripande uppgifter, styrelsens sammansättning, integritet och mångfald, ordförandens roll och vad du ska tänka på när du går in i en styrelse.

Valberedningen föreslår styrelse och årsstämman beslutar. Det låter enkelt men bakom en valberedning som tar sin uppgift på allvar ligger det mycket arbete. Valberedningen är viktig för att forma en styrelse som ska fungera på bästa sätt.

Under kursens andra del får du en genomgång av valberedningens roll och ansvar, hur man bedriver ett professionellt arbete i valberedningen, styrelsekompetens, samt styrelsens sammansättning utifrån hur en arbets- och mötesplan för valberedningen ser ut.

Under dagen kommer innehållet att varvas med teori och diskussion.

Kursdagen ger dig mer kunskap om bland annat:

 • Passar alla för styrelsearbete?
 • Varför är ett professionellt styrelsearbete viktigt?
 • Vad kan det ge dig som företagare eller ledamot?
 • Hur kan valberedningen blir mer professionell och vad krävs för att arbeta i en valberedning?

Föreläsare är Margareta Neld. Hon är organisationskonsult, rådgivare, mentor/coach och har 18 års styrelseerfarenhet som delägare och vd. Hon har startat upp och drivit svenska och internationella företag inom ledar- och organisationsutveckling, är ackrediterad lärare för StyrelseAkademien samt medförfattare till boken Berättelser från styrelserum – mellan dinosaurier och pappersdrakar.


Målgrupp

Advokater och jurister, VD:ar, delägare, företagsledare och ledamöter.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  • Styrelsens övergripande uppgifter
  • Nyttan av en styrelse
  • Dags för aktiv styrelse – utifrån ägarnas perspektiv
  • Styrelsekompetens och mångfald

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  • Teamwork i styrelsen
  • Ledarskapet – ordförandens särskilda roll
  • Att välja styrelse – ur ledamotens perspektiv

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  • Valberedningens roll och ansvar
  • Styrelseutvärdering
  • Styrelsens sammansättning utifrån mångfald

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  • Nomineringsförfarandet
  • Arbets- och mötesplan för valberedningen

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Överlag håller BG Institutes kurser en mycket hög kvalitet

Ewa Wressmark

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB