Nu lanserar vi en helt ny kurs i projektledning, speciellt framtagen för fastighets- och byggprojekt. En praktisk kurs som ger dig en konkret arbetsmodell och handfasta råd.

Vår nya kurs i projektledning har fokus på erfarenhetsbaserad och praktisk hantering av vanliga riskområden inom fastighets- och byggprojekt. Efter genomförd kurs ska du ha fördjupade kunskaper om olika processer inom projektledning av denna typ av projekt. Utbildningen ger dig handfasta råd och praktisk kunskap som direkt kan omsättas i ditt arbete.

Kursen leds av Robert Deli, expert på entreprenadrätt vid advokatfirman Vinge. Robert har tidigare varit chefsjurist vid fastighetsbolaget Wallenstam och han är författare till boken ”Kommersiell byggjuridik i praktiken”.

Du får bland annat kunskap om:

 • Hantering av vanliga juridiska risker i fastighets- och byggprojekt
 • Behörighetsfrågor – vem får göra vad? Delegering av ansvar, internt och externt
 • Vanliga fel i besiktningsprocessen i byggprojekt
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter i samband med stora infrastrukturprojekt, såsom exempelvis Förbifart Stockholm, Slussen och Västlänken
 • Detaljplaneprocessen – vikten av att agera innan det är för sent

målgrupp

Kursen passar dig som exempelvis är VD, projektledare, affärsansvarig eller har en annan roll där du är involverad i bygg- och fastighetsprojekt, såsom köp och försäljning av fastigheter eller fastighetsbolag, genomförande av större bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt eller exploatering av fastigheter.


 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kuren avslutas