Den här fördjupningskursen fokuserar på personlighetsproblematik, stresshantering, effektiv kommunikation, svåra möten och besvärliga medarbetare.

Livesändning – kurstillfället den 11-12 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Vare sig du deltar på kursen fristående eller som påbyggnad av Michael Rangnes tidigare kurs får du värdefulla kunskaper om att förstå och hantera stress, knepiga personer och psykisk ohälsa. Eftersom kursen fördjupar några centrala områden från grundkursen kan ett visst mått av upprepning inte helt undvikas, tidigare kursdeltagare har dock tyckt att denna repetition varit bra för att sätta det nya i sitt sammanhang.

Psykiatri för beslutsfattare – en fördjupning syftar till att belysa och knyta samman några avgörande teman för hur medarbetarna, och därmed arbetsplatsen, fungerar. Vi tar upp hur arbetsledaren kan öka sin förmåga att förstå, kommunicera och skapa goda relationer även till mer komplicerade medarbetare, och hur hen kan hantera sin egen och andras stress. Dessa förmågor är av vital betydelse för hur arbetsplatsen fungerar och lyckas uppnå sina mål.

Kursen förklarar vanliga personlighetsavvikelser och hur dessa personer kan hanteras effektivt. Michael resonerar om vilka beteenden som går att påverka och hur man kan hantera resten för att minimera skadorna på organisationen och en själv.

Du får nödvändig kunskap för att förstå, hantera och reglera din egen och andras stress. Det finns starka samband mellan medarbetarens stressnivå, orimliga krav och förväntningar samt problemskapande beteenden. Därför är det viktigt att förstå vad stress egentligen är, vilka uttryck den kan ta sig och hur den kan bidra till att skapa besvärliga medarbetare. Med hjälp av dessa kunskaper kommer du att effektivt kunna minska medarbetarnas och organisationens stressnivå.

För att du som arbetsledare ska kunna tillämpa kunskaperna i vardagen är det värdefullt att du kan kommunicera effektivt och förmår skapa goda relationer. Dessa uppstår inte av en slump – de är resultatet av ett antal väl definierbara beteenden och personliga egenskaper. Att kommunicera och komma överens med besvärliga personer vilar på samma grund, i kombination med insikt om vilka former av stress- och personlighetsrelaterade knepigheter man för tillfället har framför sig. Ibland behöver du komplettera med samtalsfärdigheter i den lite högre skolan.

Det finns starka samband mellan personlighetsproblematik, stressbenägenhet och samarbetssvårigheter. Personlighetsavvikelser kan bidra till ökad stress som i sin tur leder till allt sämre förmåga att uppfatta vad som egentligen sker och därmed till allt orimligare förväntningar och allt mindre adekvata beteenden. Därigenom ökar naturligtvis samarbetsproblemen ytterligare och samtliga inblandade blir alltmer frustrerade och ”besvärliga”. Som arbetsledare behöver du vara medveten om dessa samband och processer, förstå vad det handlar om och arbeta med att korrigera och realitetsanpassa dina medarbetares dysfunktionella förväntningar. Denna kurs ger dig kunskaperna och verktygen för detta. Särskild tonvikt läggs vid hur vi skapar och upprätthåller goda relationer till andra människor, både de som är lätta att komma överens med och de som inte är det.

SOM DELTAGARE FÅR DU KUNSKAP OM:

 • Att förstå och reglera din egen och andras stress. Det finns ett antal vägar att reducera den generella stressnivån på arbetsplatsen, men denna kurs fokuserar på att hjälpa knepiga medarbetare reducera den stress som de i hög grad själva skapar genom sina dysfunktionella kartor, orimliga förväntningar och bristande förmåga till att se det större perspektivet och sin egen del i de svårigheter som uppstår.
 • Att förstå och hantera besvärliga människor, och att ha realistiska förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma. Vilka beteenden kan jag påverka, och hur hanterar jag resten?
 • Att förstå och effektivt hantera problematiska medarbetarbeteenden, inklusive felaktiga föreställningar och orimliga förväntningar gällande arbetsplatsen.
 • Att kommunicera effektivt, skapa goda relationer och hantera relationssvårigheter och konflikter.

Genom föreläsning och fallbeskrivningar förmedlar Michael kunskap som du omgående kan börja tillämpa i det dagliga arbetet. Det brukar bli många spännande diskussioner med tempo och högt i tak. Du får även en kurspärm med omfattande dokumentation. Om du har frågor och fall som du vill ta upp är du välkommen med dessa såväl i förväg som under kursens gång.


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till alla som hanterar personalfrågor i sitt arbete och har användning för en större förståelse av andra människors beteenden, såsom HR-chefer, personalchefer och personalansvariga, chefer och ledare. Kursen är även intressant för dig som arbetar med människor i en annan roll där du har nytta av bättre förståelse för de uttryck psykiska störningar kan ta sig. Kursen utgör en fördjupning inom området ”Psykiatri för beslutsfattare” och är framtagen utifrån önskemål från tidigare kursdeltagare.

Man kan med behållning delta i denna kurs även om man inte gått någon av de tidigare.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • DAG 1

  Att välja sitt liv

 • 08,30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Introduktion och diskussion
  Presentation av kursen och kursupplägget
  Kursdeltagarnas egna erfarenheter, svårigheter, frågor och fall
  Diagnostisk frågesport (delvis repetition av grundkursen)

 • 10.15 - 10.30

  Fikapaus

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Personlighet och personlighetsstörning
  Stress- och sårbarhetsmodellen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Ansvar, proaktivitet, val, kontroll och egenmakt

 • 14.15 - 14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Hur hänger känslor, kartor, förväntningar och handlingar ihop?
  Den svåra men nödvändiga balansen mellan personlig integritet och samarbete

 • 16.00 -

  Kursdag ett avslutas

 • DAG 2

  Stress, relationer och samtalskonst

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Stress och stressrelaterad ohälsa
  Individens stresshantering
  Organisationens stresshantering

 • 10.15 - 10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Goda relationer är ingen slump

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Att möta människor som mår dåligt
  När det inte går så bra – om ”besvärliga” människor och svåra möten
  Bemötande av missnöje, orimliga förväntningar, aggressivitet, hot och våld

 • 14.15 - 14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Att möta människor med depression, personlighetsproblematik och neuropsykiatriska svårigheter

 • 16.00 -

  Kursen avslutas