Enligt önskemål från kursdeltagare som gått kursen ”Psykisk ohälsa i arbetslivet- det rättsliga ansvaret” har BG Institute tagit fram denna fördjupningskurs i psykisk ohälsa i arbetslivet. Stefan Flemström ger en fördjupad genomgång av systematiskt arbetsmiljöarbete och de krav som finns gällande arbetsgivarens rättsliga ansvar och ohälsosam arbetsbelastning. Kursen är kvalificerad och tar upp de extra komplicerade och svårhanterliga fallen.

Kursen tar utifrån begreppet psykisk ohälsa avstamp i arbetsmiljölagens krav på att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Praktiskt inriktade övningsfrågor kommer att delas ut och gås igenom under dagen. Deltagarna också välkomna att skicka in frågor för diskussion innan kurstillfället. Insända frågor kommer i så fall ha anonymiserats inför diskussionen.

Under dagen kommer bland annat följande ämnen tas upp:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur ska man som arbetsgivare i praktiken uppfylla kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom planering, ledning och kontroller även vad gäller risker för psykisk ohälsa.
 • Konkreta krav
 • Vilka konkreta krav kan definieras beträffande bland annat frågor som arbetsbelastning och förläggning av arbetstid.
 • Det rättsliga ansvaret är ett straffansvar
 • De rättsliga kraven och vad som gör och avgör att en chef kan bli straffrättsligt ansvarig analyseras utifrån det så kallade Krokomfallet där chefernas straffansvar behandlats efter att en socialsekreterare hade tagit sitt liv i samband med ett avskedande.

 

MÅLGRUPP

Kursen passar HR-chefer, personalchefer, personalansvariga och övriga med kvalificerad erfarenhet av arbetsrätt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.