46% av alla sjukskrivningar härrör från psykisk ohälsa (Försäkringskassan). Stress på arbetsplatsen är en av orsakerna bakom dessa sjukskrivningar.

Tjugo procent av den arbetsföra befolkningen använder alkohol, droger eller läkemedel på ett sådant sätt att det riskerar att ge negativa konsekvenser på hälsan och arbetsprestationen. Omkring en fjärdedel av dessa har ett utvecklat beroende (Regeringens missbruksutredning 2011).
Till den övervägande delen är detta ett dolt problem som medför stora kostnader och risker för arbetsgivaren. Ju tidigare vi kan upptäcka problemen desto lättare kommer man tillrätta med dem.

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar inom HR eller chef med personalansvar. Du får inblick i vad det innebär för utmaningar att ha medarbetare med stress- och/eller missbruksproblem. Du får kunskap att utveckla din förmåga att identifiera problematiken bland dina medarbetare samt får lära dig hur du närmar dig en medarbetare med psykisk ohälsa och vad du därefter ska göra.

Vilket ansvar ligger i din roll som chef att hantera stress på arbetsplatsen? Vilka signaler ska jag vara uppmärksam på? Hur tar du dig an det svåra samtalet med en medarbetare?

Kursen syftar till att förse dig med nödvändig kunskap för att effektivt och handlingskraftigt ta dig an de utmaningar som psykisk ohälsa, stress- och missbruksproblem på arbetsplatsen medför samt skapa rutiner och processer för dig som jobbar med HR.

Tillsammans med föreläsarna kommer ni att titta på vad du som chef behöver göra för att utredningen och rehabiliteringen ska bli så framgångsrik som möjligt för alla parter. Kursen går igenom vilka styrdokument som krävs och hur processen behöver se ut för att ge resultat.

Kursen består av praktiska moment där du i grupp får titta på konsekvenser av missbruk och psykisk ohälsa och signaler du som chef och medarbetare bör vara uppmärksam på. Du kommer även att få träna på det svåra samtalet du behöver ta med din medarbetare när du känner oro för hen.

Kursen ger deltagarna ledarskapsverktyg som kan användas även i andra situationer.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Psykisk ohälsa: alkohol, droger och spel – vad innebär det och hur ser problemet ut
 • De dolda kostnaderna problemet för med sig
 • Stress, alkohol eller droger – olika men med vissa likheter
 • Signaler när något inte stämmer
 • Vad ska du göra – hur närmar jag mig medarbetaren
 • Hur problemen påverkar medarbetarna och arbetsgruppen
 • Styrdokument och processer som ger resultat

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som jobbar med olika roller och nivåer inom HR samt alla nivåer av chefer med personalansvar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Inledning
  Hur ser stress- respektive beroendeproblemen ut och hur utvecklas de
  Stress och beroende – olika men ändå vissa likheter
  Utmaningar för chefen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Konsekvenser som kommer med en stressproblematik eller ett missbruk/beroende
  Det är något som inte stämmer – Signaler
  (gruppövningar)

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Chefens roll och ansvar
  Struktur och styrdokument för en lyckade processer
  Rollspel – Det svåra samtalet; hur lägger jag upp samtalet med en medarbetare när jag misstänker att det handlar om alkohol- eller droger

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fortsättning – Det svåra samtalet
  Vad behövs för att nå resultat i utredning och rehabilitering
  Sammanfattning

 • 16.00-

  Kursen avslutas.