Vi presenterar en helt ny kurs inom psykologi och förhandling för lönesättande chefer

Kursen är en interaktiv work-shop och den bärande tanken är att deltagarna skall få med sig en strukturerad metod för att förbereda sig inför löneförhandling, samt träning i genomförande utifrån metoden.

DAG 1 – Förberedelse inför förhandling, pris- och problemlösandeförhandlingar samt förhandlingens psykologi och kommunikationen med motparten

Vi kommer under dagen att lära oss grunderna i pris- och problemlösandeförhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer inte ha något juridiskt innehåll. Syftet med detta är att fokus skall ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

 

DAG 2 – Tillämpning av förhandlingsteknik vid lönesättning för chefer

Under den andra kursdagen kommer vi tillämpa modellen på de förhandlingssituationer som du möter som lönesättande chef och anpassa och utveckla ett arbetsdokument för lönesättande chefer.

Underförmiddagen kommer vi att göra en löneförhandlingsövning och arbeta med det lönesättande samtalet du för som chef. Hur lägger jag upp lönesamtalet så att jag har en nöjd medarbetare även efter samtalet? Går det att göra ”kakan” större? Hur ska vi kommunicera under lönesamtalet? Hur får jag nöjda nyckelmedarbetare?

Frågor som vi kommer att arbeta med är hur vi kan använda lönen som ett styrmedel för verksamheten, men även som ett medel för att åstadkomma rätt personalomsättning. Slutligen, hur fungerar psykologin i lönesamtalet?

Andra dagens eftermiddag använder vi delvis till att ta fram ett arbetssätt och en mall som vi kan arbeta utifrån i lönesättande samtal i ditt företag.

Målgrupp:
Lönesättande chefer och HR

I följande video berättar Johan kortfattat om kursens innehåll och fokus