Personuppgiftslagen, som reglerar när man får behandla personuppgifter i datorer, upplevs ofta som besvärlig att tillämpa och stora förändringar är på gång. Välkommen till kursen med Sören Öman som ger dig uppdaterad information om senaste praxis och nyheter inom området.

Större delen av kursen ägnas åt en genomgång av personuppgiftslagen och praxis, samt hur personuppgiftslagen konkret tillämpas på arbetsgivares behandling av personuppgifter om anställda, exempelvis vad som gäller för loggning och kontroll av e-post och filer samt kamera- och GPS-övervakning.

Kursen avslutas med senaste nytt om dataskyddsförordningen som nu är formellt antagen och träder ikraft den 25 maj 2018. Det innebär att den svenska personuppgiftslagen som den ser ut nu inte kommer att finnas kvar. De regler som personuppgiftsansvariga och andra måste följa kommer, i huvudsak, att finnas direkt i EU-förordningen istället.  Sören Öman går även igenom det svenska förslaget till en generell myndighetsdatalag som ska ersätta personuppgiftslagen vid myndigheters personuppgiftsbehandling i sakverksamheten.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Hur personuppgiftslagen ska tillämpas och den senaste praxisen
 • Hur personuppgiftslagen tillämpas i arbetslivet
 • Senaste nytt om dataskyddsförordningen som ersätter personuppgiftslagen

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med personuppgifter eller ger råd om behandling av personuppgifter, t.ex. personuppgiftsombud, bolags- och förvaltningsjurister, myndighetsjurister samt jurister på advokatbyrå

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Genomgång av personuppgiftslagen och praxis
  – Samlad genomgång av lagen
  – Nya rättsfall och praxis från Datainspektionen

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Genomgång av personuppgiftslagen och praxis (fortsättning)

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Särskilt om tillämpningen av personuppgiftslagen i arbetslivet
  – Får arbetsgivaren kontrollera arbetstagarnas e-post och filer?
  – Till vad får man använda dataloggar?
  – Övervakning med GPS och kamera

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  På gång inom personuppgiftsskyddet
  – Förslaget till generell myndighetsdatalag
  – Den nya dataskyddsförordningen

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Väldigt inlyssnande och förvånansvärt rolig

Medarbetare på Barnombudsmannen