Välkommen till kursen som ger dig en effektiv och praktisk genomgång av hela processen i ett narkotikamål. Föreläsare är Per Ole Träskman, professor i straffrätt.

En brottmålsrättegång som gäller ett narkotikabrott är grundläggande en helt normal brottmålsrättegång. Men lagföringen av narkotikabrott har i praktiken ett antal särdrag och särskilda problem. Under kursen behandlas rättegångens alla faser från efterforskning, förundersökning (viktigt på grund av att narkotikabrotten är typiska spaningsbrott), åtalsbeslut, huvudförhandling, beslut i skuldfrågan (speciellt bevisfrågor) frågor som gäller straffmätning och påföljdsbestämning samt frågor om förverkande.

Upplägget är problemorienterat, vilket betyder att fokus är lagt på problemfrågor så som de framträder vid en granskning av praxis (med användning av konkreta rättsfall). Problemen behandlas med utgångspunkt i relevanta kategoriseringar av narkotikabrotten – med hänsyn till brottstyp och misstänkt person.  I bakgrunden finns hela tiden de krav som internationella konventioner ställer för att rättegången ska vara rättvis.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Narkotikabrotten – uppdelning i relevanta kategorier
 • Rättegångens skilda faser med dess respektive problem
 • En rättvis rättegång i narkotikamål – minimikrav
 • Alternativ till rättegång vid domstol
 • Beviskrav, stödbevisning?
 • Gärningsbeskrivning och straffyrkande
 • Särskilt om bevisfrågor – vad betyder ställt bortom rimligt tvivel i narkotikamål?

 

MÅlgrupp:

Advokater och jurister som kommer i kontakt med narkotikamål

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  - Narkotikabrotten – uppdelning i relevanta kategorier
  - Rättegångens skilda faser med deras problem
  - En rättvis rättegång i narkotikamål – minimikrav
  - Frågor om jurisdiktion

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Brottsspaning
  - De relevanta lagarna om brottsspaning och deras praktiska betydelse vid efterforskning av narkotikabrott

  Förundersökning
  - Förhör och relevanta tvångsmedel

  Väckande av åtal
  - Alternativ till rättegång vid domstol
  - Beviskrav, stödbevisning?
  - Gärningsbeskrivning och straffyrkande

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Huvudförhandlingen, inklusive utslag i skuldfrågan
  - Särskilt om bevisfrågor – vad betyder ställt bortom rimligt tvivel i narkotikamål

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  - Straffmätning och påföljdsbestämning
  - Frågor om förverkande

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Föreläsare med hög kompetens, koncentrerad kursdag och bra dokumentation.