En praktiskt utformad kurs baserad på rättsfall och tidigare erfarenhet kring begreppen whistleblowing och illojalitet.

Det centrala temat i kursen är anställdas agerande i relation till yttrandefrihet respektive lojalitetsplikt. Skillnaden mellan privat och offentlig sektor i denna fråga reds ut.

Ny teknik och ökad användning av sociala medier har inneburit att det uppkommit nya arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis avseende vad anställda får skriva på nätet. Får man blogga om sin arbetsplats? Kan man ta ett foto på personalfesten och publicera det på Facebook? Begreppen reds ut med hjälp av aktuella rättsfall. Kursen tar särskilt upp begreppet ”whistleblowing” – vad det innebär, hur man inför ett sådant system och hur det fungerar. Vad man får och inte får anmäla samt vilka risker som finns i sammanhanget diskuteras. Du får kunskap om de olika system som finns och hur de implementeras. Dagen avslutas med en genomgång av nyheter och trender inom området.

Kursledare är Pia Attoff, advokat och rådgivare med stor erfarenhet och kunskap gällande whistleblowing. Kursen är mycket aktuell mot bakgrund av en aktuell statlig utredning – ”Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm” – som redovisas den 22 maj 2014.

Du får bland svar på följande frågor:

 • Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt?
 • Hur ser skillnaderna ut mellan privat och offentlig sektor?
 • Får man som arbetsgivare läsa en anställds e-post, blogg eller inlägg på Facebook?
 • Kan man förhindra att någon anställd uttalar sig på sociala medier?
 • Är lojalitetsplikten att betrakta som begränsad vid grundlagsskyddad yttrandefrihet?
 • Vad betyder whistleblowing i praktiken och hur inför man ett sådant system?
 • Vad och vem får den anställde anmäla och hur går man tillväga?
 • När får arbetsgivaren säga upp personal och vilka risker kan det innebära?

Målgrupp

Kursen passar dig som är VD, HR-chef, personalchef, facklig ombudsman eller som i annan roll arbetar med arbetsrättsliga frågor.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Förmiddagspass

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-16.00

  Eftermiddagspass

Citat

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB