Vi presenterar kursen, Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext, med Marianne Kristiansson.

Livesändning – kurstillfället den 23 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Den aktuella kursen har som syfte att förmedla kunskap om den rättspsykiatriska undersökningsprocessen i Sverige samt ramen för bedömningar i det rättspsykiatriska sammanhanget. Du kommer som deltagare att få träffa ett rättspsykiatriskt utredningsteam från Rättsmedicinalverket.

Du kommer ha möjligheter att före kursen sända in egna frågor som vi sedan diskuterar under kursen. Kursen kommer att beskriva vilka typer av beteendeavvikelser som kan komma att utgöra allvarlig psykisk störning i brottsbalkens mening. Begreppet psykisk störning i brottsbalken kommer också att beröras. Slutligen diskuteras riskbedömningar inför rekommendation om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Rättspsykiatrisk undersökningsprocess
 • Allvarlig psykisk störning i det juridiska sammanhanget och det absoluta fängelseförbudet
 • Riskbedömning – Rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare, åklagare

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Rättspsykiatrisk undersökning och begreppet Allvarlig Psykisk Störning (APS).

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Fortsättning samt psykisk störning och riskbedömning.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Besök av rättspsykiatriskt utredningsteam från Rättsmedicinalverket.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Egna fall, frågor och avslutning.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.