Välkommen till en helt ny kurs inom rättspsykologi med Pär Anders Granhag som föreläsare.

Kursen inleds med en kort introduktion till rättspsykologin samt en översikt av tillämpad minnespsykologi med konkret rättslig relevans. I påföljande del erbjuds en systematisk genomgång av de vanligaste faktorerna som påverkar tillförlitligheten i utsagor från målsägande och vittnen. Detta avsnitt täcker även olika aspekter av konfrontationsförhör. Kursens tredje del handlar om förhörsteknik (vittnen, målsägande och misstänkt) och behandlar både potentiella felkällor samt konstruktiva strategiska/taktiska grepp. Detta avsnitt uppmärksammar även äkta och simulerad amnesi. Kursens avslutande avsnitt behandlar hur att lämpligast skilja utsagor baserade på det självupplevda från fabricerade utsagor; här erbjuds en genomgång av vad forskningsfronten visar om de vanligast använda kriterierna för att bestämma tillförlitlighet i muntlig bevisning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Tillämpad minnespsykologi med rättslig relevans
 • Vittnespsykologi
 • Förhörsteknik
 • Tillförlitlighetsbedömningar av muntlig bevisning

Målgrupp:

Kursen är relevant för brottmålsadvokater, domare, åklagare och utredare inom olika myndigheter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Rättspsykologi + Tillämpad minnespsykologi

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Vittnespsykologi

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Förhörsteknik

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Tillförlitlighetsbedömningar

 • 16.00-

  Kursen avslutas.