Denna kursdag ger dig praktisk kunskap och övergripande syn på viktiga frågeställningar när det gäller fastighetsredovisning i kommunalt äga fastighetsföretag. Det finns många redovisningsfrågor att ta ställning till då fastighetsbranschen är speciell i sig och denna kurs tar det ett steg längre och tar fokus på de krav och utmaningar som ställs på redovisningen av kommunalt ägda fastighetsföretag.

Radarparet Bo Nordlund och Eva Törning kompletterar varandra utmärkt i denna populära kurs då de är bland de främsta inom området. De lyfter fram särskilda kärnproblem och viktiga frågeställningar när det gäller fastighetsredovisning. Komponentavskrivning och därtill kopplade frågor om gränsdragningen mellan underhåll och investering är inte helt självklara i många fall. Denna kurs kommer att ta upp problematiken inom detta redovisningsområde för att reda ut många frågetecken.  Även värderingsfrågor såsom marknadsvärdering samt upp- och nedskrivningar kommer att belysas.  Kursen behandlar fastighetsredovisning ur ett K3-perspektiv (större företag) som är huvudregelverket för redovisning.

Kursen tar givetvis upp regeländringar, pågående diskussioner och andra aktuella frågor.

 

SOM DELTAGARE FÅR DU PRAKTISK KUNSKAP OM

 • Genomgång av fastighetsredovisning
 • Beräkning av anskaffningsvärde
 • Komponentindelning och komponentavskrivning – vad ska man tänka på och vilka effekter får detta
 • Tillkommande utgifter – gräns mellan reparations-/underhållskostnad och investering
 • Bedömning av verkligt värde (olika värdebegrepp och värderingsmetoder)
 • Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter (Bland annat verkligt värde)
 • Nedskrivning och uppskrivning
 • Temporära skillnader och uppskjuten skatt
 • Intäktsredovisning (hyresintäkter och fastighetsförsäljningar)
 • Funktions- eller kostnadsslagsindelad resultaträkning
 • Avkastning från fastigheter: Driftöverskott, operativa kassaflöden och totalavkastning
 • Redovisning av administrationskostnader (Central administration eller fastighetsadministration)

MÅLGRUPP

Ekonomipersonal, redovisningskonsulter, revisorer, fastighetsförvaltare och jurister som arbetar med kommunalt ägda fastighetsföretag. Kursen kan även vara relevant för styrelseledamöter i dessa företag.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Fastigheter som investeringsobjekt - särdrag
  Introduktion till K3
  Olika syn på redovisning – anskaffningsvärdebaserat och verkligt värdebaserat

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Anskaffningsvärde, komponentavskrivning och tillkommande utgifter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Upp- och nedskrivning
  Upplysningsplikt om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
  Temporära skillnader och uppskjuten skatt

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Intäktsredovisning
  Funktions- eller kostnadsslags-indelad resultaträkning?
  Redovisning av administrations-kostnader

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC