Välkommen till en kursdag med den mycket kunnige och uppskattade Torbjörn Tagesson som behandlar redovisning av materiella tillgångar med utgångspunkt i aktuell normering och reglering. Kursen är framtagen efter önskemål om en praktisk och anpassad kurs som fokuserar på vanligt förekommande problemställningar som redovisningsarbete i den kommunala sektorn ofta medför.

Kursen inleds med en genomgång av förutsättningarna för kommunal redovisning och konsekvenserna av den kommunala särarten med avseende på exempelvis redovisningsprinciper, definitioner och redovisningslösningar.

Vidare kommer Torbjörn Tagesson gå igenom förslaget på ny lagstiftning från utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” som presenteras i slutet av mars 2016.

Under hela kursen finns möjlighet till frågor och diskussion och du får med dig praktiska råd och tips. Under dagen kommer aktuell normering och reglering presenteras med utgångspunkt i olika exempel som behandlar gata och park och som ofta medför ett antal frågeställningar.

Välkommen med din bokning!

Under dagen behandlas:

 • Kriterier för aktivering av tillgångar
 • Värdering av tillgångar
 • Lånekostnader
 • Avskrivningar
 • Komponentavskrivning
 • Gränsdragning mellan investering och underhåll
 • Bestämd mängd och fast värde
 • Kriterier för nedskrivning
 • Skillnader mellan utrangering och nedskrivning
 • Redovisning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter
 • Bidrag till statlig infrastruktur

MÅLGRUPP

En kurs för dig som söker praktisk fördjupad kunskap om redovisning av materiella tillgångar i kommunal sektor.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young