Välkommen till en helt ny, unik kurs där du som kursdeltagare ges ett allsidigt innehåll rörande redovisning och beskattning för fastighetsföretag – den enda i sitt slag på marknaden just nu.

Den här kursen ger dig som kursdeltagare ett allsidigt innehåll – allt från redovisningsregler och beskattningsregler ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv samt inblick inom central fastighetsförvaltning. Inte minst tack vare föreläsarnas erfarenhet från arbeten som auktoriserad revisor, skatterådgivare på Grant Thornton, fastighetsförvaltning och undervisning på högskola/universitet.

Genom föreläsarnas olika infallsvinklar ges i kursen en unik blandning av teoretisk och praktisk kunskap som inte ges i någon annan kurs på marknaden i dagsläget.

I kursen behandlas olika exempel på redovisning av fastighetsinnehav. Flera av dessa exempel utifrån olika intressenters krav och förväntningar. Redovisning av fastighetsförvaltning skiljer sig åt beroende på vilket regelverk företaget tillämpar. I kursen kommer föreläsarna gå igenom skillnader mellan K2 och K3 samt behandla centrala delar utifrån IFRS. Även centrala delar inom beskattningsområdet tas upp under kursen – inklusive förväntade förändringar avseende beskattning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Redovisning och analys av fastighetsförvaltning
 • Redovisningsfrågor utifrån regelverken K2 och K3
 • Grundläggande beskattningsfrågor som är specifika för fastighetsförvaltning
 • Inblick i förslag på förändringar inom beskattning av fastighetsinnehav
 • Förslag på nya skatteregler för fastighetsföretag
 • Avyttringar av fastigheter i paketerad form
 • Basbreddning för stämpelskatten

Kursen vänder sig till:

 • Dig som är fastighetsägare och som vill få inblick i centrala frågeställningar utifrån redovisning och analys av fastighetsinnehavet
 • Dig som arbetar med ekonomiska frågor kring fastighetsförvaltning, t.ex. som ekonomiansvarig eller som redovisningskonsult
 • Dig som arbetar med kreditfrågor kring finansiering av fastighetsförvaltande företag

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.