I denna kvalificerade heldagskurs ges ett omfattande information rörande redovisning och beskattning i förhållande till aktiebolag – allt ifrån översiktliga redovisningsregler till en inblick i centrala och ingående skatteregler.

I kursen behandlas olika exempel på redovisning och beskattning inom vanligt förekommande områden för aktiebolag med särskilt fokus på komplicerade bokslutsfrågor. Flera av dessa exempel ges utifrån olika intressenters krav och förväntningar – allt från redovisningsarbetets grundpelare till analys av bokslutet samt bedömning av utdelningsbara medel.

Lärarnas erfarenhet innefattar både undervisning i olika sammanhang, bland annat på universitet, och arbete som revisor och verksamhet inom företagsbeskattning. Eftersom kursen behandlar komplicerade och kvalificerade skattemässiga och redovisningsmässiga frågor, leds kursen av både en redovisningsspecialist och en skattejurist som kan belysa dessa olika perspektiv.

Detta gör att du som kursdeltagare får en blandning av praktisk och teoretisk kunskap och därigenom en djupare förståelse för området.

I mindre och medelstora aktiebolag baseras redovisning på K2 eller K3. För att inte bortse från dessa lite mindre bolag kommer i kursen även ges en överblick av skillnaderna i redovisningsarbetet när man använder K2 respektive K3.

Utöver den rent redovisningstekniska delen av kursen så tas också centrala delar inom beskattningsområdet upp under kursdagen. Detta inkluderar sådant gällande till exempel förväntade förändringar avseende beskattning av aktiebolag och dess ägare.

Kursen innehåller flera praktiska och verklighetsrelaterade exempel för att göra undervisningen så pedagogisk möjligt, vilket ger en djupare förståelse för området.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur man löser problem kring redovisning och beskattning – med särskild betoning på bokslutsarbeten
 • Sambandet mellan redovisning och beskattning, men även
 • De frikopplade områdena inom beskattning av aktiebolag
 • Nyheter inom beskattningsområdet
 • Nyheter inom redovisningsområdet

Kursen vänder sig till

 • Dig som arbetar med frågor kring redovisning och beskattning av aktiebolag och som vill praktiska råd för hur man löser problem
 • Dig som arbetar med bokslut och inkomstdeklarationer för aktiebolag
 • Dig som lämnar råd i samband med upprättande av årsbokslut och beslut om utdelning från aktiebolaget
 • Dig som arbetar med ägarförändringar och då med avsikt att låta anställda bli delägare

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Exempel på frågor kring redovisning & beskattning

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Fortsatt genomgång av frågor kring redovisning & beskattning
  Frågor kring utdelning till ägare med koppling till problemställningar inom redovisning och beskattning

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Exempel på att låta anställda bli delägare

 • 14.30-14.45

  Fikapaus

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Nyheter inom beskattningsfrågor för aktiebolag och dess ägare
  Nyheter inom redovisningsområdet

 • 16.00-

  Kursen avslutas.