Kursdag för att du som deltagare skall få praktiska färdigheter om fastigheternas/fastighetsbolagens avkastning.

Kursen ger dig som deltagare kunskap om viktiga frågeställningar när det gäller fastighetsredovisning enligt K3, IFRS och RFR 2. Föreläsarna Bo Nordlund och Eva Törning belyser även skillnader mellan K3 och K2 i vissa nyckelfrågor. Under dagen lyfter de fram kärnproblem, framför allt gränsdragning underhåll-investering, avskrivningar och värderingsfrågor, bland annat marknadsvärdering och nedskrivningar.


 

SOM DELTAGARE FÅR DU PRAKTISK KUNSKAP OM

 • Genomgång av fastighetsredovisning
 • Beräkning av anskaffningsvärde
 • Komponentindelning och komponentavskrivning – vad ska man tänka på och vilka effekter får den
 • Tillkommande utgifter – gräns mellan reparations-/underhållskostnad och investering
 • Bedömning av verkligt värde (olika värdebegrepp och värderingsmetoder)
 • Marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter samt upplysningar
 • Nedskrivning och uppskrivning/värdering till verkligt värde
 • Temporära skillnader och uppskjuten skatt
 • Intäktsredovisning (hyresintäkter och fastighetsförsäljningar)
 • Funktions- eller kostnadsslagsindelad resultaträkning
 • Avkastning från fastigheter: Driftöverskott, operativa kassaflöden och totalavkastning
 • Redovisning av administrationskostnader (Central administration eller fastighetsadministration)

MÅLGRUPP

Ekonomipersonal, redovisningskonsulter, revisorer och jurister som arbetar i och med fastighetsföretag. Kursen kan även vara relevant för styrelseledamöter i dessa företag.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC