Under denna e-kurs kommer vi belysa sjukskrivningssituationen ur nya digitala arbetssätt, vikten att fortsatt jobba med korttidssjukfrånvaron och vikten av att fånga tidiga signaler på ohälsa. Vi går igenom varför det är viktigt att arbeta med sjukfrånvaron och hur det går till rent praktiskt.

Kognitiv funktionsnedsättning, hjärntrötthet/mental trötthet, långvarig smärta, psykologiska reaktioner och posttraumatiskt stressyndrom kan påverka individer som genomgått svår covid-19-infektion på längre sikt. Strukturerad uppföljning och bedömning av rehabiliteringsbehoven är därför angeläget. Detta kommer att belysas under denna kurs.

Föreläsarna, Kristina Elliot och Lisbeth Dahlin, kommer att från sina respektive expertisområden, ge dig en överblick kring vilka stora ekonomiska och mänskliga vinster det finns med tidiga insatser vid korttidssjukfrånvaro.

Kristina har djup kompetens om juridiken och arbetsgivarens ansvar. Den här kursen har fokus på det praktiska arbetet och hur det kan bidra till en hållbar företagskultur och hållbart ledarskap och lönsamhet.

Lisbeth Dahlin undervisar på KI kring stress och psykisk ohälsa och har under Corona jobbat praktiskt inom hälsovården. Hon coachar och stöttar ledare och HR kring hur företag kan ta hand om sina medarbetare, både vid behov av rehabilitering men framför allt för att förebygga ohälsa.

Båda är konsulter från Rehappen som hjälper företag att bli hållbara genom konsultstöd, it-system och analys av sjukfrånvaro samt utbildning kring psykisk ohälsa och ledarskap.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Korttidsfrånvaron – toppen av ett isberg.
 • Tidiga signaler
 • Systematiskt arbete kring arbetsmiljö, hållbarhet och sjukfrånvaro och varför det är viktigt.
 • Kostnader och kostnadsberäkningar för sjukfrånvaron.
 • Verktyg för att räkna fram kostnaderna och få en överblick över situationen hos dig.
 • ”Hur ska vi stödja, coacha och rehabilitera i efterdyningarna av Covid. Vad behövs och vad behöver vi förstå om kroppen och kroppens system och det mentala/psyket – varför en ökad oro och trötthet?”
 • Tappad kontroll skapar oro.
 • Covid-19 och rehabiliteringscenter byggs upp.
 • Digitalt sällskap men ändå ensam? Läser vi in det som hot?
 • Vikten av att skapa samvaro och närhet även virtuellt.
 • Ledarens och HRs roll. Hållbarhetsmålen och inkludering.
 • Samverkan och utmaningar med att hålla samman ett praktiskt arbete kring Corona Covid-19 tillsammans med arbetsgivarorganisationer, arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och fackliga organisationer.

Målgrupp:

Chefer och HR som vill skapa hållbara organisationer och aktivt arbeta systematiskt med korttidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron i stort.

E-kursen är 80 minuter lång och är inspelad i juni 2020.