Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och vilka åtgärder som ska vidtas i särskilt svåra fall reds ut av Annamaria Westregård i denna uppskattade kurs vid BG Institute.

Kursen Rehabilitering – de svåra fallen i praktiken – särskilt om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, arbetsrotation, omorganisation och alkoholproblem är uppbyggd kring fallstudier med ursprung i Arbetsdomstolens praxis. Kursdeltagarna diskuterar fallen tillsammans innan en gemensam genomgång görs av regelsystemet i det aktuella fallet. Under dagen behandlas olika ämnesområden inom rehabilitering. Ett område är arbetsgivarens ansvar enligt socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och LAS. Här diskuteras rehabilitering, arbetsanpassning, omplacering och anställningens upphörande. Ett annat område är arbetstagarens ansvar för att delta i sin egen rehabilitering. Vidare kommer problematiken kring alkoholmissbruk eller annat missbruk att särskilt tas upp.

Som kursdeltagare får du tillfälle att öka din kunskap om följande frågor:

 • Vad ska arbetsgivaren göra för rehabiliteringsåtgärder i ett enskilt fall? När har arbetsgivaren ”gjort tillräckligt”?
 • Vilka åtgärder ska arbetsgivaren vidta i form av arbetsanpassning och omplacering? Finns det några begränsningar? Vad händer med lönen vid omplacering och arbetsanpassning?
 • Vad krävs av den enskilde arbetstagaren? Måste den enskilde arbetstagaren delta i den rehabilitering som arbetsgivaren erbjuder?
 • Om arbetstagaren inte tycker att rehabiliteringen hjälper – kan denne kräva en annan rehabilitering? Vad kan hända om arbetstagaren helt enkelt inte infinner sig vid rehabiliteringstillfället?
 • Vilka särskilda krav ställs på behandling av någon med alkoholproblem?

MålgrupP

Kursen vänder sig till personer som arbetar med rehabilitering (HR-strateger, HR-ansvariga, personalchefer) vid företag, kommuner och myndigheter men också till jurister, förhandlare och ombudsmän vid exempelvis arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Kursen är lämplig som en påbyggnad för den som gått kurserna ”Rehabilitering – de svåra fallen i praktiken fortsättningskurs ” och ”Rehabilitering och anställning” eller har motsvarande förkunskaper om ämnet.


ÖVRIGT

Kursen är en av två delkurser där vi täcker olika delar av området rehabilitering. Den andra kursen är Rehabilitering – de svåra fallen i praktiken – särskilt om omplacering, arbetsanpassning, det gränslösa arbetet, utbrändhet och arbetsmiljölagen.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.00

  Introduktion och därefter gruppdiskussioner kring arbetsgivarens ansvar.

 • 10.15-12.00

  Fortsatt gruppdiskussion och därefter en gemensam genomgång av fallen.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Gruppdiskussioner kring arbetstagarens ansvar och därefter en gemensam genomgång av fallen.

 • 14.45-16.00

  Gruppdiskussioner kring alkoholrelaterade fall och därefter en gemensam genomgång av fallen.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute är snabbt med på aktuella ämnen i tiden. Min favorit är Annamaria Westregård som är kunnig, engagerad och verklighetsförankrad.

Tina Jacobi

PEAB Anläggning AB

Jättebra kurs med en mycket engagerad föreläsare.

Personaladministratör, Swegon AB

Första gången med BG Institute och kursen i rehabilitering var bra! Tror det skulle behövas två dagar så man hinner med ordentlig diskussion.

HR-chef, Press Kogyo AB