När en arbetstagare blir sjuk under en längre tid kan detta innebära en hel del problem och stora kostnader för arbetsgivaren. Förutom det arbetsbortfall som sjukdomen innebär aktualiseras en rad arbetsrättsliga regler gällande arbetsgivarens ansvar för den sjuke arbetstagaren. Denna kurs ger dig fördjupad kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivaren.

Den 1 juli 2018 trädde nya regler i kraft gällande arbetsgivarens ansvar att upprätta en rehabiliteringsplan tidigt i sjukskrivningsprocessen. De senaste årens lagändringar och utvecklingen inom praxis, inte minst hos Försäkringskassan, har inneburit en hel del förändringar vad gäller arbetsgivarnas ansvar för sjuka arbetstagare, men det har också påverkat själva anställningstryggheten. Genom att känna till alla de relevanta regelverk samt praxis inom rehabiliteringsområdet, kan man öka effektiviteten och därmed lönsamheten på arbetsplatsen.

Annamaria Westregård är en av Sveriges bästa och främsta forskare inom arbetsrätten. Hennes specialitet är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.  Detta har hon bevisligen lyckats med då kursen är en av BG Institutes, populäraste. Annamaria ger dig en djuplodad genomgång av de krav som ställs på arbetsgivaren, men även vad arbetsgivaren har rätt att kräva av den sjuke arbetstagaren.

 

Under kursen kommer Annamaria Westregård särskilt att behandla:

Vilket ansvar har arbetsgivare för sjuka arbetstagare?

Vilka krav kan ställas på arbetstagaren att delta och engagera sig i sin rehabilitering? Vad händer om denne inte gör det?

Vilka skyldigheter har arbetsgivare att omplacera, omfördela arbetsuppgifter och genomföra arbetsanpassning då en arbetstagare är sjuk?

Kan chefen straffas enligt BrB om han inte förhindrar arbetsskador? Hur fungerar den nya AFS 2015:4 för att förhindra att arbetstagarna blir sjuka?

Vad är arbete av betydelse? När kan en sjuk arbetstagare sägas upp?

Vad händer om Försäkringskassan inte längre ger ut sjukpenning till en medarbetare och när blir arbetsgivaren skyldig att betala lön?

Vilka krav ställs på den sjuke och vad är viktigt att tänka på då rehabiliteringsåtgärder planeras? När är arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet fullgjord?

Vem skall prioriteras om det finns fler personer i behov av anpassat arbete än vad som är möjligt att göra?

Vad skall arbetsgivaren särskilt tänka på då det är missbruksproblematik inblandat? Vad gäller ifråga om drog och alkoholtester?

Som kursdeltagare får du kunskap om:

Nyheter i lagstiftningen och en genomgång av AD:s praxis på området.

Rehabiliterings-, Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 och sjukpenningsreglernas och innehåll och deras förhållande till LAS.

Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller rehabilitering, arbetsanpassning, omplacering, omfördelning av arbetsuppgifter, anställnings upphörande, rätten till lön, hantering av personer med missbruksproblematik och drogtester.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dem som arbetar med rehabilitering och arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper i arbetsrätt och bygger delvis på case för att konkretisera ämnet.

 

 

Kursprogram

 • 8.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.15

  Pass I
  Introduktion

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30 -11.45

  Pass II
  Omplacering vid sjukdom, arbetsanpassning och arbetsträning, krocken mellan arbetsrotation och arbetsanpassning. Vad innebär arbete av betydelse vid sjukdom ?

  Arbete i mindre grupper med case samt en gemensam diskussion om ADs praxis.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Forts. ADs praxis
  Introduktion arbetsgivarens rättsliga ansvar m.m.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 -16.00

  Pass IV
  Arbetsgivarens rättsliga ansvar för en arbetsmiljö som skadar arbetstagarna. Det gränslösa arbetet, krav på att arbetsgivaren omorganiserar verksamheten för att passa en sjuk arbetstagare och arbetsgivarens ansvar vid alkoholproblem.

  Arbete i mindre grupper med case samt en gemensam diskussion om ADs praxis.

  Avslutande frågestund

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute är snabbt med på aktuella ämnen i tiden. Min favorit är Annamaria Westregård som är kunnig, engagerad och verklighetsförankrad.

Tina Jacobi

PEAB Anläggning AB