Denna kurs är en efterfrågad fortsättning på den populära kursen Rehabilitering och anställning. Då kostnaderna i samband med rehabilitering är mycket stora för arbetsgivaren bör man agera tidigt och förebyggande också med en god arbetsmiljö. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna hantera dessa frågor på bästa sätt. Kraven på arbetsgivaren vid rehabilitering är många och höga och denna kurs syftar till att ta vid från kursen Rehabilitering och anställning med ännu fler problemställningar och case.

Sjukskrivningar och ohälsa är fortfarande ett problem på våra arbetsplatser. För arbetsgivaren kan det vara svårt att veta vilket ansvar som vilar på honom och på arbetstagaren. Försäkringskassans skärpta praxis påverkar våra arbetsplatser och ”sjuknärvaron” riskerar att öka.

Det görs också ständigt förändringar i regelsystemet. Den 1 juli 2018 kom nya regler med ett tydligare ansvar för arbetsgivaren att upprätta en rehabiliteringsplan tidigt i sjukskrivningsprocessen. Arbetsmiljöverket arbetar också med nya förskrifter om förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning (remiss 2014/105206 den 12 juni 2018).

Under kursen går vi ännu djupare genom dessa nya förslag och regelförändringar samt den senaste praxisen från arbetsdomstolen. Kursen ger dig fördjupad kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare. Som kursdeltagare får du ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor. Föreläsaren angreppsätt är praktiskt med målet att du ska kunna använda kunskaperna direkt i arbetet.

Annamaria Westregård är en av Sveriges bästa och främsta forskare inom arbetsrätten. Hennes specialitet är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.  Detta har hon bevisligen lyckats med då kursen är en av BG Institutes, populäraste. Annamaria ger dig en djuplodad genomgång av de krav som ställs på arbetsgivaren, men även vad arbetsgivaren har rätt att kräva av den sjuke arbetstagaren.

En springande punkt för alla bedömningar ovan är läkarintygen. Hur ska arbetsgivare och arbetstagare ställa sig då olika läkare gör olika bedömning? Det ena intyget säker kanske att arbetstagaren inte kan komma tillbaka med det andra säger att det viss kan gå med viss anpassning

Under kursen kommer Annamaria Westregård särskilt att behandla:

 • Vilka krav kan ställas på arbetsgivaren ifråga om arbetsanpassning och vad innebär Arbetsmiljöverkets förslag till ny AFS?
 • Vilka krav ställs på arbetsgivaren ifråga om omplacering? Det vill säga om inte arbetsanpassning räcker för att arbetstagaren ska kunna arbeta kvar.
 • Vilka krav ställs på arbetsgivarens rehabiliteringsplan enligt de nya reglerna från 1 juli 2018 i Socialförsäkringsbalk och långt sträcker sig dennes allmänna utredningsskyldighet?
 • Vad säger Arbetsdomstolens praxis om huruvida en arbetstagare utför arbete av betydelse? När är det saklig grund för uppsägning?
 • Hur ska arbetsgivaren hantera anställningen om en arbetstagare endast bedöms kunna arbete på deltid framöver?
 • Vilka krav ställs på arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen?

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dem som arbetar med rehabilitering och arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper i arbetsrätt och bygger delvis på case för att konkretisera ämnet. Kursen är en efterfrågad fortsättning på den populära kursen Rehabilitering och anställning, med nya problemställningar och case och kan därför följas av dem som gått den tidigare kursen. Kurserna kan följas separat och utan någon inre särskild ordning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.