Utbildningen är en fördjupning av ”Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi” som ger tillfälle att tillämpa, testa och diskutera idéerna och arbetssätten praktiskt för att komma vidare med arbetet att utveckla kompetensförsörjningen i den egna verksamheten. Utbildningen är framtagen utifrån önskemål från tidigare deltagare.

Livesändning – kurstillfället den 27 augusti kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Idag finns det en ambition i många olika verksamheter att utveckla arbetet med kompetensförsörjning så att det tillför ett större värde i ledarskapet och i verksamhetsutvecklingen. Frågan är hur man lyckas? Enligt Magnus erfarenheter handlar det sällan om något revolutionerande IT-verktyg. Utan snarare om hur vi kan stödja ledning, ledare och medarbetare att ta ägarskap för kompetensförsörjningen. Den stora utmaningen ligger i pedagogiken, inte i tekniken.

Under utbildningen kommer vi att ta utgångspunkt i era respektive verksamheter, dela erfarenheter och arbeta praktiskt med de idéer och arbetssätt som presenterades under utbildningen ”Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategier”. Utbildningens syfte är att gå från teori till praktik och stödja respektive deltagare att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i den egna verksamheten.

Eftersom utbildningen till stor del bygger på erfarenhetsutbyte och förutsätter ett mer anpassat stöd till respektive verksamhet kommer vi av tidsskäl begränsa antalet deltagande verksamheter. Det är dock möjligt och en fördel med flera deltagare från respektive verksamhet.

Under dagen kommer det att tas upp bland annat:

 • Förberedelseuppgift med syfte att skapa underlag för praktisk tillämpning kopplat till respektive verksamhet
 • Kort återkoppling idéer och arbetssätt
 • Genomgång av förutsättningarna inom och målbild för respektive verksamhet (utifrån förberedelseuppgift)
 • Arbete i grupper – analys av relevanta styrdokument från respektive verksamhet (vilka kompetensmässiga konsekvenser kan vi se av aktuella styrdokument?)
 • Redovisning och återkoppling
 • Planering – vad, vilka aktiviteter genomför vi när vi kommer hem?

MÅLGRUPP:

Yrkesverksamma som genomfört utbildningen ” Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi” och vill gå från teori till praktik för att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i den egna verksamheten.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Återkoppling – Synsätt och arbetssätt ”Kompetensförsörjning – Ett strategiskt ledarverktyg för att möta verksamhetens utmaningar” (alternativt ”Från Verksamhetsplan till kompetensstrategi”) idéer och arbetssätt

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Genomgång av förutsättningarna inom och målbild för respektive verksamhet (utifrån förberedelseuppgift)

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Arbete i grupper – analys av relevanta styrdokument från respektive verksamhet (vilka kompetensmässiga konsekvenser kan vi se av aktuella styrdokument?)
  Redovisning och återkoppling

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Planering – vad, vilka aktiviteter genomför vi när vi kommer hem?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.