Utbildningen ger såväl ett teoretisk som praktiskt perspektiv på hur kompetensförsörjningen kan utvecklas mot ett tydligare stöd för att leda och utveckla verksamheten i enlighet mål och strategier.

Livesändning – kurstillfället den 26 augusti kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Idag utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning för många verksamheter, allt från att kunna bemanna den dagliga driften till att utveckla de kompetenser som är strategiskt viktiga inför framtiden. Samtidigt finns det stora möjligheter att utveckla arbetet med kompetensförsörjning så att det tillför ett större värde i ledarskapet och i verksamhetsutvecklingen. I den bästa av världar blir kompetensförsörjningen ett medel för att korta ledtiden mellan verksamhetens strategier och ett förändrat sätt att arbeta – som stödjer strategierna. Frågan är hur man lyckas?

Enligt Magnus erfarenheter handlar det sällan om något revolutionerande IT-verktyg utan snarare om hur vi kan stödja ledning, ledare och medarbetare att ta ägarskap för kompetensförsörjningen. Den stora utmaningen ligger i pedagogiken, inte i tekniken.

Vi kommer att fokusera på kompetensförsörjning/-utveckling som ett aktivt stöd i det strategiska förändringsarbetet. Utbildningens syfte är att bidra till gemensamma bilder av hur kompetensförsörjningen kan bli ett tydligare stöd i ledarskapet och i verksamhetens strategiska utveckling samt idéer till hur man kan arbeta för att åstadkomma detta.

Som deltagare får du praktisk kunskap om:

 • Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är den viktig? (Vad kännetecknar en strategisk kompetensförsörjning? Olika perspektiv på strategisk kompetensförsörjning – synsätt och arbetssätt)
 • Roller och utmaningar i den strategiska kompetensförsörjningen
 • Kompetensstrategi – Varför? Vad? Hur?
 • Att utveckla kompetensförsörjningens strategiska roll – Utmaningar
 • Hur kan vi inleda/komma vidare i arbetet med strategisk kompetensförsörjning i vår verksamhet?

För att kunna ta tillvara tiden på bästa sätt och för att du som deltagare ska kunna göra relevanta kopplingar mellan innehållet i kursen och situationen i er verksamhet ingår en enkel förberedelseuppgift inför utbildningen.

MÅLGRUPP

Yrkesverksamma med ambitionen att skapa en kompetensförsörjning som blir ett tydligare stöd i ledarskapet och i verksamhetens strategiska utveckling.

Yrkesverksamma inom strategiskt HR/personalarbete som vill stärka och tydliggöra kompetensförsörjningens bidrag i verksamhetsutvecklingen.

Yrkesverksamma inom verksamhetsutveckling/styrning som vill stärka kopplingen mellan verksamhetsutvecklingen och kompetensförsörjningen.

Chefer som vill använda kompetensförsörjningen som ett tydligare verktyg för att uppnå prioriterade mål.

Yrkesverksamma som fått i uppdrag att ta fram en kompetensstrategi eller har liknande uppdrag.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är den viktig?

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Olika synsätt på arbetet med kompetensförsörjning och konsekvenser i arbetssätt (teori och metod)
  Roller och ansvar i kompetensförsörjningen – Vilket ansvar har ledningen, chefer, medarbetare respektive HR?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  ”Från verksamhetsplan till kompetensstrategi” Praktisk träning/ diskussioner

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Hur kan vi inleda arbetet/komma vidare i vår verksamhet?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Kursen överskred mina förväntningar på flera områden. En mycket bra kurs som jag har stor nytta av. En engagerad och kunnig föreläsare som förmedlade sina kunskaper på ett bra och enkelt sätt.

Sagt av tidigare deltagare

Kursen överträffade mina förväntningar. Mycket bra, lyhörd, pedagogisk och lättsam föreläsare. Tack för en mycket bra och användbar kurs!

Sagt av tidigare deltagare