I kursen Resultatstyrd process II märker föreläsarna ut minorna och påpekar vad som ska undvikas, med praktisk förankring i huvudförhandlingen i tingsrätt respektive slutförhandlingen i skiljeförfarande.

Du får lära dig resultatstyrt processande. Efter kursen ska du veta hur du lämpligen bör agera för att optimera huvudmannens utfall, oavsett om tvisten slutar med dom eller förlikning. De frågor som tas upp är centrala för den som processar resultatstyrt. Fokus ligger på ombudets medel för att vinna mål och dessutom på motmedel i förhållande till motparten. Processtaktiska överväganden ventileras och det finns möjlighet till diskussion. Föreläsarnas respektive bakgrund säkerställer att såväl domar- som advokatperspektiv belyses.

Kursen Resultatstyrd process II fokuserar på huvudförhandlingen i tingsrätt respektive slutförhandlingen i skiljeförfarande. Kursen Resultatstyrd process I fokuserar på skedet före huvudförhandling respektive slutförhandling. Kurserna är oberoende av varandra och du kan gå dem i valfri ordning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur ett ”court smart” ombud bör agera – under huvudförhandling/ slutförhandling – för att vinna målet eller förlika på bästa nivå
 • Civilprocessens fallgropar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ombud i tvistemål i domstol eller i skiljeförfarande.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Hur bör ombudet agera:
  - inför huvudförhandling/slutförhandling?
  - i början av förhandlingen, så att den inte ställs in?
  - under sakframställningen?
  - när förhörspersoner avseende fakta hörs?

 • 12.00-13.15

  Lunch (ingår)

 • 13.15-16.00

  Hur bör ombudet agera:
  - när sakkunniga hörs?
  - under pläderingen?
  - när nya yrkanden, omständigheter och bevis blir aktuella under förhandlingen?
  - när överklagande av tingsrättens dom blir aktuellt?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jag är mycket nöjd med Blendow, bra uppdatering, praktiskt innehåll och nytänkande.

Lisa af Burén

Advokatfirman Delphi