Resultatstyrd process I

Rättegångsbalken är minerat område. Risken är betydande att ett ombud går på en av minorna och det kan betyda ett förlorat mål.

I kursen Resultatstyrd process I märker föreläsarna ut minorna och påpekar vad som ska undvikas, med praktisk förankring i huvudförhandlingen i tingsrätt respektive slutförhandlingen i skiljeförfarande. Du får lära dig resultatstyrt processande. Efter kursen ska du veta hur du lämpligen bör agera för att optimera huvudmannens utfall, oavsett om tvisten slutar med dom eller förlikning. De frågor som tas upp är centrala för den som processar resultatstyrt.

Fokus ligger på ombudets medel för att vinna mål och dessutom på motmedel i förhållande till motparten. Processtaktiska överväganden ventileras och det finns möjlighet till diskussion. Föreläsarnas respektive bakgrund säkerställer att såväl domar- som advokatperspektiv belyses. Kvarstad och andra interimistiska säkerhetsåtgärder, som kan ge huvudmannen ett snabbt och fördelaktigt resultat, uppmärksammas särskilt. Fokus ligger på ombudets medel för att vinna mål. Processtaktiska överväganden ventileras och det finns utrymme för diskussion. Föreläsarnas respektive bakgrund säkerställer att ´såväl domar- som advokatperspektiv kommer fram.

Kursen ”Resultatstyrd process I” fokuserar på skedet före huvudförhandling i tingsrätt respektive slutförhandling i skiljeförfarande. Kursen ”Resultatstyrd process II” fokuserar på huvudförhandling respektive slutförhandling. Kurserna är oberoende av varandra och du kan gå dem i valfri ordning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur ett ”court smart” ombud bör agera för att vinna målet eller förlika på bästa nivå
 • Civilprocessens fallgropar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som agerar ombud i tvistemål i domstol eller skiljeförfarande.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Vad bör beaktas:
  - före stämningsansökan/påkallelseskrift/svaromål?
  - när dessa skrifter utformas?
  - när rättens tidsplan bestäms?
  - under den fortsatta skriftväxlingen?

  Hur bör bevisning säkras/anskaffas?
  Hur kan interimistiska säkerhetsåtgärder användas på ett resultatstyrt sätt?

 • 12.00-13.15

  Lunch (ingår)

 • 13.15-16.00

  Hur bör ombudet agera:
  - inför muntlig förberedelse?
  - vid muntlig förberedelse?
  - när rättens sammanställning av parternas talan tas fram?
  - under förlikningsförsök?
  - inför huvudförhandling/slutförhandling?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jag är mycket nöjd med Blendow, bra uppdatering, praktiskt innehåll och nytänkande.

Lisa af Burén

Advokatfirman Delphi