Kursen som handlar om revisorns och styrelsens ansvar och ansvarsfördelning med utgångspunkt i aktuell rättspraxis och lag.

Bara de senaste fyra-fem åren har en rad domar meddelats av Högsta domstolen och hovrätterna som har haft bäring på det aktiebolagsrättsliga ansvar som styrelseledamöterna och bolagets revisor bär. Ett av de mål som fått mest uppmärksamhet vad beträffar revisorns ansvar är förstås Prosolvia-målet, men utöver dessa finns det flera fall av intresse på området. Exempelvis kommer den rekordlånga huvudförhandlingen i det stora HQ-målet att pågå fram till midsommar nästa år.

Processer om skadeståndsansvar för aktiebolagets revisor och styrelseledamöter har kort sagt blivit vanligare och det finns skäl att tro att trenden kommer att hålla i sig.

Mot den bakgrunden ägnas denna heldagskurs åt just revisorns och styrelsens ansvar. I centrum står det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret, men under kursen behandlas även frågor om företrädarnas tvångslikvidationsansvar, skatteansvaret och ansvarsgenombrott. Kursen erbjuder en grundlig genomgång av regelverket och dess innebörd, framför allt i ljuset av senare tids domar från Högsta domstolen och hovrätterna. Samtidigt har kursen en påtagligt praktisk inriktning.

Från kursinnehållet märks bland annat:

 • Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisorn
 • Revisorns och styrelsens skadeståndsansvar mot bolaget och mot tredje man
 • Styrelseledamöternas lojalitetsplikt
 • Ansvarsfrihetsinstitutets innebörd
 • Revisorns rekommendation ifråga om ansvarsfrihet
 • Betydelsen av ansvarsförsäkringar för styrelse och revisor
 • Ansvarsgenombrott för aktieägare och styrelseledamöter
 • Styrelsens ansvar vid kapitalbrist
 • Styrelsens och revisorns ansvar vid olovlig värdeöverföring
 • Företrädarnas ansvar för bolagets skatter

MÅLGRUPP

Revisorer, advokater och bolagsjurister.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.00-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutar