Kursen ger en överblick över det regelkomplex av nationell rätt, EU-rätt och internationella standarder som styr revisionen och revisorers verksamhet. I fokus ligger revision i olika privaträttsliga juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Kursen behandlar revisions- och revisorsrätt. Med revisionsrätt menas de regler som gäller för revision i olika företagsformer. Revisorsrätt avser i stället de krav som ställs på revisorer och deras verksamheter. Dessa regler utmärks av en hög grad av internationalisering, där EU-rätten påverkar framförallt de största företagen. Revisorernas praktiska verksamhet styrs däremot i hög utsträckning av internationella, privaträttsligt framtagna revisionsstandarder.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Revisionens syfte
 • Lagstadgade krav på revision
 • Kompetenskrav på revisorer
 • Krav på revisorers verksamhet
 • Revisorns granskning
 • God revisions- och revisorssed
 • Revisorsinspektionens uppgifter, Tillsynsnämndens praxis
 • Revisorns skadeståndsansvar
 • EU-rätten och revisorsförordningen

Målgrupp
Revisorer, redovisningskonsulter, advokater, bolagsjurister

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Fika II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-.14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV