Välkommen till en ny kurs som behandlar Revisorsinspektionens praxis.

Kursens främsta syfte är att hjälpa andra revisorer att undvika att hamna i disciplinnämnden. Med boken ”Revisorsnämndens praxis” som bas, kompletterad med senare praxis, har Bertil och John kategoriserat ärendena för att visa vilka typer av förseelser som oftast hamnar i disciplinnämnden. Kursen gör dig uppmärksam på vad du som revisor ska se upp för och undvika i ditt arbete.

Bertil utgår i kursen från sina egna upplevelser som granskad. Han har själv blivit varnad två gånger, varav en varning ledde honom till Högsta Domstolen i det s.k. BDO-målet, han är därför väl medveten om de påfrestningar som en granskning innebär. Bertil och kollegan John skrev därför boken, och håller nu i denna kurs för att hjälpa sina kollegor.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Beskrivning av vad god revisionssed är och hur den utvecklas genom praxis
 • Statistik och synpunkter från Revisorsinspektionen
 • Misstag och fallgropar att undvika
 • Tematisk genomgång av vägledande ärenden från Revisorsinspektionen (och f.d. RN) där vi bl.a. berör följande områden
  • Revisionsdokumentation i allmänhet
  • Planering, genomförande (revision av poster i balans- och resultaträkningen samt årsredovisningshandlingen) och rapportering
  • Kontrollbalansräkning och fortsatt drift
  • Apportintyg och andra revisionsintyg
  • Revisors oberoende/jäv
  • m m

MÅLGRUPP
Revisorer, jurister och andra befattning som på något sätt arbetar med revision.

Övrigt:

Auktoriserad revisor Bertil Oppenheimer har jobbat som revisor sedan mitten av 70-talet på BDO. Han har lång erfarenhet av revision i allt från ägarledda företag, utländska dotterbolag och börsbolag. Bertil arbetar dessutom mycket med utredningsverksamhet. Hans kunskap om revisionsutredningar i konkurser har resulterat i omfattande utbildnings- och författarverksamhet och boken ”Företag i kris” (femte upplagan 2013).

Auktoriserad revisor John Osser har jobbat som revisor sedan början av 90-talet och är verksam på BDO. Han har lång erfarenhet av revision i allt från ägarledda företag, utländska dotterbolag och företag med spritt ägande. John är affärsområdeschef inom affärsområdet revision inom BDO, där han bland annat arbetar med metodikfrågor. John är också aktiv inom branschorganisationen FAR där han är medlem i policygruppen revision sedan 2017, tidigare inom policygruppen för etik. John är varit medförfattare till boken ”Revisionshandboken – vägledning vid revisions av mindre företag” utgiven av FAR. John arbetar dessutom med utbildningar inom BDO och externt.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11-45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas